Välkommen till Avfall Sveriges medlemsdagar

Avfall Sverige möter upp medlemmarna på en turné från söder till norr under vecka 5 och 6. Vi kommer att erbjuda matnyttig information i aktuella frågor, såväl om föreningens verksamhet som aktuella omvärldsfrågor. Det kommer också att finnas tid för dialog, diskussioner och nätverkande.

Innehåll

  • vi blickar ut i omvärlden med fokus på bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt implementering av reviderade avfallsdirektiv
  • medlemmarna i fokus, såsom t.ex 25/25-målet och resultat från medlemsundersökningen
  • nyheter kring våra mest populära rapporter och guider
  • digitaliseringens möjligheter
  • inblick i projekt inom Avfall Sveriges utvecklingssatsning

Målgrupp
Vi vänder oss till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund och företag inom Avfall Sverige.

Platser

Malmö 27/1

Halmstad 28/1

Norrköping 29/1

Borlänge 4/2

Sundsvall 5/2

Piteå 6/2 

Medverkande
Representanter från Avfall Sverige:
Tony Clark, VD
Åsa Hagelin, rådgivare förebyggande och återanvändning
Sven Lundgren, chefsjurist
Jenny Westin, rådgivare för avfallstaxor och statistik

I vårt kalendarium kan du hitta all information och anmäla dig.

Välkommen! 


Skriv ut:

Datum