Välkommen till en ännu sopigare sajtBakom sopor.nu står Naturvårdsverket, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, El-Kretsen och Avfall Sverige. Sajten har funnits sedan 2002, men har nu vuxit och fått ett ansiktslyft. Fler bilder, en tydligare struktur och mer information ska göra det lättare att hantera sina sopor rätt.

Sopornas egen Var Hur Varför
Här får du svar på hur avfallet ska sorteras, var det ska lämnas, varför det ska sorteras och vad som händer med det.

Visste du till exempel att den svenska återvinningen spar 6,2 miljoner ton koldioxid om året?
Eller att gamla färgburkar fryses ner till -180° för att burken ska kunna återvinnas?

Läs mer på www.sopor.nu


Skriv ut:

Datum