Deltagare på Avfall Sverige-kurs

Avfall Sveriges kursverksamhet är uppskattad av medlemmarna, visar utvärderingarna. Exempelvis svarar 98 procent av alla kursdeltagarna att de kan rekommendera Avfall Sveriges kurser och temadagar för andra medlemmar.

Välkommen till våra kurser, konferenser och temadagar


Skriv ut:

Datum