Deltagare på Avfall Sverige-kurs

Avfall Sveriges kursverksamhet är uppskattad av medlemmarna, visar utvärderingarna. Exempelvis svarar 98 procent av alla kursdeltagarna att de kan rekommendera Avfall Sveriges kurser och temadagar för andra medlemmar.

Välkommen till våra kurser, konferenser och temadagar

Varje år levererar Avfall Sverige aktuell kunskap som hjälper våra medlemmar att arbeta mot en samhällsriktig och hållbar avfallshantering.

I vårt utbud finns webbkurser, lärarledda kurser, temadagar och konferenser. 

Urval av aktuella utbildningar under hösten 2019

Seminarium: Textilsmart kommun, Avfall Sverige tillsammans med Naturvårdsverket 18 november

Temadag Anvisning av hämtplats för hushållsavfall den 20 november

Certifiering av biogödsel den 4 december

 

Missa inte heller våra webbkurser som alltid finns tillgängliga! Du hittar kurserna här. 

Du hittar allt om vår utbildningsverksamhet och hela vårt kalendarium här.  


Skriv ut:

Datum