Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck, bild IVL

Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck varnar för plast som marknadsförs som nedbrytbar, den kan orsaka samma skador på marin miljö som konventionell plast. Foto:IVL

Varnar för "nedbrytbar" plast

Miljöminister Karolina Skog har tagit emot nya förslag om hur olika plaster och plastföremål bör hanteras för att minska nedskräpningen av miljön. Regeringens plastutredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som kallas nedbrytbara orsakar samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Regeringen tillsatte förra året en utredning som ska se över möjligheten att minska plastens negativa miljöeffekter. Nu redovisas en del av uppdraget, bland annat frågan om nedbrytbarheten av plast i miljön. Utredare Åsa Stenmarck konstaterar att de plaster som marknadsförs som nedbrytbara inte är det i naturlig miljö utan kräver specifika förhållanden för att brytas ned, främst industriell kompostering. De orsakar därmed samma skador på marin miljö som konventionell plast.

Åsa Stenmarck konstaterar också att olika begrepp som används i marknadsföringen av plast kan felaktigt leda till att konsumenter tror att plasten är nedbrytbar i miljön, vilket skulle kunna leda till ökad oaktsamhet och ökad nedskräpning. Det handlar främst om begreppen bioplast och bionedbrytbar.

Utredaren redovisar även en lista på vanligt förekommande plastskräpföremål som dessutom utgör risk för skador på det marina djurlivet. Exempel på sådana föremål är cigarettfimpar, engångsförpackningar, ballonger, sugrör, förlorade fiskeredskap samt plastskräp från industriell verksamhet.

Förbjuder mikroplast

Regeringen har beslutat att förbjuda mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut från den 1 juli i år. Exempel på sådana produkter är tandkräm, kroppsscrub, ansiktspeeling, duschtvål, schampo och balsam med tillsatta mikoplaster.

Kemikalieinspektionen har det senaste året haft i uppdrag att undersöka om det behövs ett bredare förbud som omfattar fler kosmetiska produkter, ett uppdrag de nu redovisat till regeringen. Myndigheten bedömer att det bästa vore att införa gemensamma regler på EU-nivå och lämnar också ett förslag till en bredare nationell reglering som skulle omfatta mikroplast i alla kosmetiska produkter, oavsett vilken funktion de är avsedda att ha.

Läs mer om plastutredningen på regeringens webbplats


Skriv ut:

Datum