Vart tar gamla mobiltelefoner och annan ”småelektronik” vägen?

Vad händer med hushållens mindre el-avfall, såsom mobiltelefoner, hårtorkar, klockor och fjärrkontroller, när vi inte längre använder dem? Det ska branschorganisationen Avfall Sverige och servicebolaget El-Kretsen ta reda på i ett gemensamt projekt. Utifrån resultaten ges förslag till åtgärder för att förbättra återvinningen av detta avfall – allt i syfte att säkerställa att det nationella miljömålet om en giftfri miljö uppfylls.

Den senaste tiden har konsumtionen av småelektronik ökat. Motsvarande ökning av insamling av produkterna som avfall har dock inte noterats. Frågan om vart kasserad småelektronik tar vägen – om det når kommunernas insamlingssystem eller om det hamnar på avvägar i soppåsen, lagras i hushållens byrålådor eller om de tar andra vägar – har debatterats flitigt, bland annat från massmedia och riksdagspolitiker.

Enskilda kommuner vet vart deras el-avfall tar vägen, men det saknas en nationell överblick. Eftersom el-avfall ofta innehåller farliga ämnen, är det viktigt att det lämnas in till kommunens inlämningsplats och inte hamnar i soppåsen, osorterat.

Avfall Sverige, branschorganisationen för avfallshantering och återvinning och El-Kretsen, elektronikproducenternas servicebolag som organiserar insamling och återvinning av förbrukad elektronik, genomför nu ett gemensamt projekt kring vart el-avfallet tar vägen. Målet med projektet är i slutändan att se till att all kasserad småelektronik kan samlas in på ett miljösäkert sätt och att säkerställa att det nationella miljömålet om en giftfri miljö uppfylls. Projektet kommer både att titta på befintliga insamlingssystem och så kallade plockanalyser samt genomföra en undersökning av hushållens attityd och kunskap om småelektronikavfallet. Resultatet redovisas i juni 2008.

För ytterligare information:
Jan-Olof Eriksson, vd El-Kretsen, tel 08-545 212 91, mobil 070 - 791 47 94,
jan-olof.eriksson@remove-this.el-kretsen.remove-this.se
www.el-kretsen.se
Jessica Christiansen, Avfall Sveriges rådgivare Farligt avfall, tel 040- 35 66 18,
mobil 070-669 36 18 jessica.christiansen@avfallsverige.se
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 040-35 66 08,
mobil 070 - 662 61 28 anna-carin.gripwall@avfallsverige.se
www.avfallsverige.se

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också andra företag och organisationer, och representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning.
Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart, långsiktigt. Vi är 12 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. El-Kretsen ägs av 21 branschorganisationer. Verksamheten finansieras genom avgifter från producenterna.
El-Kretsen bildades när producentansvar för elektriska och elektroniska produkter infördes i Sverige 2001. El-Kretsen driver ett rikstäckande system, ”El-retur”, för insamling och återvinning av elprodukter

Bakgrund:
Sedan producentansvaret infördes i Sverige 2001 har kommuner och producent ger samarbetat för att ta hand om el-avfallet. Kommunerna samlar in hushållens elavfall och producenterna återvinner det. Under 2006 samlades det in 16,5 kg elavfall per person.


Skriv ut:

Datum