Vem ska ta ansvar för skräpet?

Regeringens nedskräpningsproposition träder i kraft den 10 juli. Vad innebär den nya lagen och vilken effekt förväntas den få? Representanter från kommunerna, Naturvårdverket, samt branschföreträdare diskuterar ansvaret för avfall och nedskräpning.

Frågan om nedskräpning viktig. Vilka effekter kan nedskräpningen ge – otrygghet och oansvar? Hur relaterar nedskräpningen till sop- och avfallshantering och till miljöfrågan i stort? Och hur sköts samordningen mellan olika aktörer? Det är några av de frågor vi diskuterar.

Deltagare:

Ulla Hamilton, Stockholm Stad, Ilmar Reepalu, Malmö Stad, Eva Thörnelöf, avdelningsdirektör analys och forskning på Naturvårdsverket.

Moderator Stig-Björn Ljunggren.

Tid:

Måndag 4 juli kl 11-12. Vi bjuder på enklare lunchmacka efteråt.

Plats:

Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, lokal E31

Välkomna!

För mer information kontakta:

Joakim Brodahl, Kampanjledare Stiftelsen Håll Sverige Rent, 070-728 64 50, joakim.brodahl@remove-this.hsr.remove-this.se

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

 


Skriv ut:

Datum