Vi fortsätter minska avfallet

”Europa minskar avfallet” är ett projekt som pågår samtidigt i tio europeiska länder. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska mängden avfall. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Inom projektet betonas speciellt vikten av att förhindra att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Bakgrunden till projektet är att mängden avfall har ökat stadigt eftersom konsumtionen ökat stadigt.


Under den vecka som gått så har 57 spännande aktiviteter för att förebygga avfall anordnats på mer än 250 olika orter i Sverige. Några av dem fortsätter efter denna vecka:

• Östersunds kommun har en speciell webbplats för avfallsminimering, www.ostersund.se/minskaravfallet, där man uppmanar till återanvändning. Renhållningen i Östersund, i samarbete med Frälsningsarmen, Pingstkyrkan och Röda Korset, slår där ett slag för Second Hand. Ge bort dina överblivna saker till biståndsverksamhet och köp begagnat istället för att köpa nytt, är en av uppmaningarna.
• Även renhållningsbolaget Sörab, i Stockholms län, har en speciell webbplats med tips om hur man minskar avfallet. Den kommer att uppdateras kontinuerligt med nya tips och länkar. Läs mer på www.soren.nu/se/Avfallsminimering
• Kretsloppskontoret i Göteborg har tagit fram spelet Outside the Box för gymnasiet, där eleverna får en ny syn på sin konsumtion. Till spelet hör även en film om hur miljön påverkas av vår konsumtion. Läs mer på http://outsidethebox.nu
• Föreningen för medveten konsumtion i Stockholm har lanserat www.skankes.se, som kommer att finnas kvar även efter denna vecka. Syftet med sajten är att man kostnadsfritt ska kunna ge bort saker som man inte längre använder.

För mer information, kontakta:
Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se


Skriv ut:

Datum