Vi närmar oss matavfallsmålet

Naturvårdsverket har presenterat en uppföljning av etappmålet om matavfall. Den visar att insatser behövs.

2016 återvanns totalt cirka 40 procent av mat­avfallet. 32 procent rötades medan resten komposterades. Enligt etappmålet, som ska nås 2018, ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. Det sistnämnda sker i praktiken genom rötning.

Uppföljningen konstaterar att fler måste få tillgång till separat insamling av matavfall och att en större andel måste sorteras ut – fortfarande hamnar mycket i restavfallet. Vidare bör rejektmängderna minska, de uppgår till 22 procent av insamlade mängder. Det får dock inte ske på bekostnad av biogödselns kvalitet. Mer biogödsel bör också avsättas så att näringen kan återvinnas. 30 procent uppfyllde inte det kravet under 2016.

– För att nå målet behöver fler sortera mer, alltså behöver matavfallsinsamlingen bli obligatorisk precis som Avfall Sverige länge har krävt, kommenterar Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Rapporten presenterar också nya siffror för uppkomna mängder matavfall för 2016:

  • Totalt 949 000 ton (96 kg/inv)
  • Hushåll 775 000 ton (78 kg/inv)
  • Restauranger 71 000 ton
  • Skolkök 49 000 ton
  • Livsmedelsbutiker 30 000 ton
  • Övriga storkök 24 000 ton

Skriv ut:

Datum