Vi slänger 173 kilo mat per person och år i Europa

Nya siffror visar att vi i snitt slänger 173 kilo mat per person och år i Europa. Det är betydligt mer än vad tidigare beräkningar visat. Totalt i EU handlar det om 88 miljoner ton matavfall som hamnar i soporna. Det största bidraget står hushållen för.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med de engelska organisationerna WRAP och IFR, samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tagit fram en ny uppskattning av mängden matavfall som slängs i Europa. Samarbetet sker inom det EU-finansierade projektet Fusions, som arbetar med att förebygga matavfall i Europa.

Enligt de nya beräkningarna slänger varje person i EU i snitt 173 kilo matavfall per år. Det innebär att en femtedel av all mat som produceras i EU inte äts upp utan slutar som  matavfall. I detta inkluderas både ätbart och icke-ätbart matavfall, som till exempel apelsinskal. Av de totalt 88 miljoner ton matavfall som slängs varje år står hushållen för det största bidraget, 47 miljoner ton. Den sammanlagda kostnaden för matavfallet uppskattas grovt till 143 miljarder euro.

Läs mer


Skriv ut:

Datum