Vi uppmanar till #ekoloften!

– Nu utmanar Avfall Sverige privatpersoner och redaktioner på att göra ekolöften, säger Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef på Avfall Sverige.

Kampanjen hålls samman med hashtagen #ekolofte. Twittra med hashtagen #ekolofte och länka till minskaavfallet.se där ekolöftet förklaras mer.

Visst spelar det roll för miljön hur du och 10 miljoner andra svenskar konsumerar! Välj ett ekolöfte nedan och twittra det!

Genom kampanjen #ekolofte i Twitter kan vi locka och hjälpa fler till en konsumtion som är bra för miljön. Under aktivitetsveckan ”Europa minskar avfallet” gör Avfall Sverige och organisationen Medveten Konsumtion en Twitterkampanj med ekolöften. Vi twittrar ekolöften tillsammans fram till den 25 november 2012. Häng på du också!

Tanken är att ge ett löfte om att förändra sina vanor för att det ska bli bättre för miljön och för oss själva. Vi har valt ut några ekolöften om konsumtion för att på så sätt minska sitt avfall. Förklaringen till hur det blir bättre för miljön finns på minskaavfallet.se.

Hör gärna av dig så får vi veta vilka utmanare vi har!

Fakta

Utmaningen är en del i aktivitetsveckan "Europa minskar avfallet". Det är ett EU-projekt som pågår 17-25 november 2012. Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket. Kommuner, företag och föreningar genomför projekt för att nå svenska folket med information om att miljön påverkas av våra konsumtionsvanor. Och att vi – var och en av oss – kan påverka!

För mer information kontakta

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@remove-this.avfallsverige.remove-this.se

www.avfallsverige.se

www.minskaavfallet.se

twitter.com/avfallsverige

Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.


Skriv ut:

Datum