Vi verkar för en bättre arbetsmiljö i avfallsbranschen

Hot och våld, stöld och skadegörelse tillhör vardagen på många av landets bemannade återvinningscentraler. I takt med att allt mer stöldbegärligt avfall, som elektronik och metaller, lämnas in ökar också antalet stölder. Även hot mot personalen ökar.

Flera kommuner har vidtagit åtgärder som kraftigare stängsel och kameraövervakning men problemet finns kvar på många håll. RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen har därför genomfört ett projekt för att kartlägga problemen och ge förslag till åtgärder. Projektet, i samarbete med El-Kretsen, publiceras i den nya rapporten ”Säkerhet på återvinningscentraler. Hot och våld, stöld, skadegörelse”.

- Det är upprörande att dessa tjuvar och våldsverkare försämrar arbetsmiljön för en hel yrkeskår. Dessutom saboteras möjligheten för den som verkligen vill göra rätt och lämna sitt avfall till återvinning. Det avfall som stjäls på återvinningscentralerna hanteras med all sannolikhet också illegalt, utan de stränga krav på miljöskydd som är syftet med mottagningen genom kommunerna, säger RVFs VD Weine Wiqvist i en kommentar.

Rapporten presenteras på RVFs höstmöte i Uppsala den 16 november där drygt 300 personer från hela landet kommer att delta. Höstmötet, där temat är arbetsmiljön inom avfallsbranschen, inleds redan den 15 november. Vi hoppas då kunna besvara många frågor som främst rör arbetsmiljön vid insamlingsarbetet.

Media inbjuds att delta under hela eller delar av mötet, som hålls på Atrium konferens i Uppsala. Kontakta då RVFs informationschef Anna-Carin Gripwall, se nedan.

För ytterligare information kontakta:
RVFs VD Weine Wiqvist 040-35 66 05, 0708-93 15 99 eller e-post weine.wiqvist@remove-this.rvf.remove-this.se
RVFs informationschef Anna-Carin Gripwall 040-35 66 08, 070-662 61 28 eller e-post anna-carin.gripwall@remove-this.rvf.remove-this.se


Skriv ut:

Datum