Vill du veta vad som finns i en vanlig soppåse?

Tidigare i år publicerade Avfall Sverige en sammanställning av 246 plockanalyser som genomförts i Sveriges kommuner sedan 2007. Det är troligen den största studie som hittills gjorts kring det avfall som läggs i hushållens soptunnor. Den visade bland annat att omkring 60 procent av det som läggs i hushållens soppåse kan återvinnas.

Den visade också att cirka en tredjedel av innehållet i soppåsen består av förpackningar och tidning, dvs sopor som ska lämnas till materialåtervinning i producenternas insamlingssystem på stan, återvinningsstationerna.

Denna liksom tidigare undersökningar visar att närhet och bekvämlighet är avgörande för hur mycket man sorterar. Återvinningen av förpackningar och tidningar skulle kunna vara betydligt högre. Men då måste insamlingssystemet göras mer lättillgängligt.

Kom och se vad en vanlig soppåse innehåller. Du kanske blir förvånad ….

Var?              

Hamnplan, korsningen Hamngatan - Skeppsbron i centrala Visby

När?              

Måndag 4 juli kl 15.

Välkomna!

Läs mer i rapport U2011:04 Nationell kartläggning av plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall, som kan laddas ner från www.avfallsverige.se

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se


Skriv ut:

Datum