Volymvikter för avfall

Sammanfattning: I rapporten presenteras volymvikter för avfallsfraktioner i kärl från hushåll, från återvinningscentraler, för producentansvarsavfall, visst industriavfall, visst bygg- och rivningsavfall samt för behandlat avfall. Dessutom presenteras två mätmetoder för bestämning av volymvikter. Kärlmetoden främst för brännbart avfall och matavfall i kärl från hushåll samt hjullastarmetoden för övriga fraktioner och som enklare alternativ till kärlmetoden.

Källsortering av olika avfallsslag har utvecklats och utökats kontinuerligt under årens lopp. Detta leder till att förhållandet mellan volym och vikt för avfallsfraktionerna har förändras. Att ha tillgång till uppgifter på volymvikt för olika avfallsslag är relevant i flera sammanhang, till exempel vid dimensionering av avfallssystemen (såväl gällande kärl och fordon som för utrymmen) och vid tillämpning av icke-viktbaserad avfallstaxa. Användning av volymvikter bidrar till en korrekt yrkesmässig hantering av avfall.

År 2000 publicerade Avfall Sverige rapporten ”Volymvikter för Avfall” (RVF Utveckling Rapport 2000:12) innehållande volymvikter för olika avfallsfraktioner. På grund av nya material, förändringar i sättet att källsortera och samla in avfallet (inte minst genom separat insamling av matavfall) har rapporten blivit inaktuell och en uppdatering var nödvändig.

Kärlmetoden har främst tagits fram för att mäta och beräkna volymvikt för avfallsfraktionerna brännbart avfall och matavfall i kärl från hushåll. Metoden innebär en del osäkerheter och begränsningar. Samtidigt speglar metoden den faktiska verkligheten.

Hjullastarmetoden utgör ett komplement för övriga fraktioner och ett enklare alternativ till kärlmetoden. Avfallsfraktionerna som mäts med denna metod är ofta betydligt mer komprimerat. Volymvikterna med denna metod blir därför högre än med kärlmetoden. Dessutom är vågen mindre noggrann (50 kg-intervaller).
För några fraktioner har ungefärliga volymvikter resonerats fram med hjälp av kompetenta aktörer inom avfallsbranschen.

Volymvikterna ska inte ses som exakta värden. Det är viktigt att vara medveten om begränsningarna och att variationer kan förekomma.


Skriv ut:

Datum