Fler väljer bort plastkassen

Hälften av Sveriges befolkning uppger att de alltid eller oftast väljer bort plastkassen när de handlar.

Deponering ska minska kraftigt i EU till 2035

Den 18 december nådde det estniska ordförandeskapet en preliminär överenskommelse med Europaparlamentets företrädare om förslag till ny avfallslagstiftning och det cirkulära paketet.

Regeringen utreder biogasens framtid

Konkurrensen med importerad biogas riskerar slå ut svensk biogasproduktion. Regeringen ska nu utreda biogasens framtid.

Årlig uppräkning av avfallsskatten

Riksdagen har beslutat om årlig uppräkning av avfallsskatten från 2019 och efterföljande kalenderår.

Flertalet aktörer avvisar skatt på förbränning

Det var samstämmighet i alla led under Avfall Sveriges temadag den 4 december om utredningens slutbetänkande ”Brännheta skatter”. Regeringens tillsatta utredare, Petter Classon och hans kansli lämnade sitt slutbetänkande den 1 november i år.


Skriv ut:

Datum