Miljönär-märkta verksamheter i Nacka

Annie Lööf Miljönär-märkte i Nacka

I samband med Nacka Företagarträff delade Annie Lööf ut diplom till sju verksamheter i Nacka som fått Avfall Sveriges märkning Miljönärvänlig

Torr biogödsel med olika tekniker

Följ med till Sveriges första indunstningsanläggning för biogödsel och till försöksanläggningen som gör näringsrik pellets av rötresten.

Uppdaterade guider från Avfall Sverige

Avfall Sveriges guider nr 1, 4, 9 och 15 har uppdaterats och finns nu för nedladdning. Inloggning krävs för att se sidan och kunna ladda ner.

Biogastankning

Ny version av hbk-beräkningsverktyg

Nu finns en ny version av biogasbranschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen.

Tydligare tolkning av hushållsavfall

Spillfett och fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall. Det anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som granskat vilka avfallsslag som faller under kommunens ansvar.

”TMR ska ha tillgång till åvs”

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, kan inte säga upp avtalet med TMR om tillgång till återvinningsstationerna. Det har Konkurrensverket beslutat.

Bidrag till strandstädning

Från den 1 juli 2018 förbjuds mikroplaster i produkter som tandkräm, scrubkrämer, duschtvål och schampo. Ett bidrag för strandstädning presenteras också av regeringen.


Skriv ut:

Datum