kläder

EU-förbud mot farliga ämnen i textilier

EU-länderna har röstat ja till kommissionens förslag om förbud mot farliga ämnen i kläder, skor och andra textilvaror som kan komma i kontakt med människors hud. Förbudet börjar gälla i slutet av 2020.

möbler byggmaterial

Utskottet vill utreda fler producentansvar

Miljö- och jordbruksutskottet anser att fler produktgrupper skulle kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen att utreda frågan.

förpackningar av plast

Bidrag för standardisering av plaståtervinning

Naturvårdsverket har beslutar om bidrag för standardisering av plaståtervinning och för utveckling av ett standardförslag inom området.

EU-flaggan

Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning

Europaparlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning och därmed en omläggning av politiken mot en cirkulär ekonomi i Europa.

biogasreaktor

Avfall Sverige välkomnar nya satsningen på biogas

Regeringen ökar stödet till biogasproduktion med 270 miljoner kronor under 2018. Avfall Sverige välkomnar satsningen.

Biogastankning

Nationell strategi ska sätta fart på biogasen

Nu presenteras en uppdaterad version av branschens eget förslag till nationell strategi för biogasen. Där beskrivs vinsterna med såväl biogas som biogödsel och dessutom presenteras förslag till mål och åtgärder för att säkra en framtida produktion och användning.


Skriv ut:

Datum