svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Offentlig upphandling för 684 miljarder kronor

Offentlig sektor upphandlade för 684 miljarder kronor 2016 visar ny rapport från Konkurrensverket. Det är 42 miljarder mer än 2015.

Se filmen från remisskonferensen

Avfall Sverige har filmat en av remisskonferenserna, där medlemmarna har deltagit i diskussioner kring regeringens förslag om nya regler för producentansvaret för förpackningar och returpapper.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

Regeringen vill ha smidigare återvinning

Regeringen har lämnat ett antal förslag som förtydligar producentansvaret för förpackningar och returpapper. Förslaget innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregel.


Skriv ut:

Datum