förpackningar av plast

Avfall Sverige välkomnar regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Avfall Sverige välkomnar att regeringen nu fullföljer ambitionen att reformera dagens producentansvar för förpackningar och tidningar och skapar ett bekvämt insamlingssystem som går att lita på.

Illustration från Stockholm Vatten och Avfall, Stockholm stad, Stockholm Exergi och Bloomberg Philandthropics

Finns det en marknad för biokol?

I dag finns det fler användningsområden för biokol – inom vattenrening, djurfoder och som fyllnadsmaterial i betong till exempel. Det ökade intresset för biokol är bland annat kopplat till dess klimatnyttor och möjligheter att skapa kolsänkor.

Överfulla soptunnor, nedskräpning

13 % mer avfall på två år

Naturvårdsverkets statistik över avfallsmängden i Sverige visar på ökande mängder. 2016 uppkom 31,9 miljoner ton avfall, gruvavfallet borträknat.

Ny film för ÅVC-personal från El-kretsen

El-Kretsen har tagit fram en video som är tänkt att underlätta för personal på ÅVC som sorterar batterier, särskilt litiumbatterier. 

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Vägledning för Klimatklivet

Avfall Sverige har tagit fram en vägledning för kommuner som vill förebygga sitt eget verksamhetsavfall och som vill söka bidrag ur Klimatklivet för det.

Kommunerna visar vägen för mindre avfall

Att förebygga avfall är bland det smartaste vi kan ägna oss åt. Det visar exempel från Sveriges kommuner, som vi berättar om i en ny bilaga.

EU föreslår nya regler för att minska skräp i havet

EU-kommissionen föreslår nya regler om engångsplastprodukter för att minska nedskräpningen på stränder och i havet.

Andreas Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern

Möte om framtiden på årsmötet 2018

Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöministern, förklarade de planerade förtydligandena i producentansvaret. Digitalisering, livsstil och vikten av mål var andra frågor som diskuterades livligt under Avfall Sveriges årskonferens i Skellefteå i förra veckan.

soptunnor på rad

Lättare samverka genom avtal

Riksdagen har nu godkänt regeringens förslag till en generell rätt till avtalssamverkan för kommuner och landsting.


Skriv ut:

Datum