Regeringen fattar beslut om ny slamutredning

Regeringen fattade idag beslut om en ny utredning om slam där man bland annat ska undersöka ett förbud mot användning av slam som gödselmedel inom jordbruket samtidigt som krav på fosforåtervinning införs.

Biogastankning

Regeringen beslutar om förordning för stöd till biogas

Att regeringen beslutade den femte juli om en ny förordning om statligt stöd på 270 mkr, till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel är mycket bra.


Skriv ut:

Datum