Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Hushållens avfall i siffror

Nu kan 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå presenteras. Den årliga rapporten Hushållsavfall i siffror visar avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen och länet.

Fira Återvinningens dag den 29 september!

Svenskarna är bland de bästa i Europa på återvinning, men vi kan bli mycket bättre. Efter att en tid ha sett minska de avfallsmängder, ökade siffran återigen förra året.

Inspirerande mål för minskade avfallsmängder

Till 2025 är ambitionen att minska mängden restavfallet och matavfallet med 25 procent. Det är ett mål som Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala bolag att verka för.

tangentbord dator

Så ska sopentreprenaden klara krisen

En ny vägledning ska bistå kommuner och landsting att göra upphandlingar av samhällsnyttiga verksamheter som klarar tuffa tider.

Guide om nya förordningar

Nu finns en ny guide att ladda ner från hemsidan om de nya förordningarna avseende förpacknings- och tidningsinsamlingen och matavfall som regeringen beslutade om i somras.

Nya system krävs för att delning ska växa i kommunerna

En av de stora utmaningarna för att nå målen i Agenda 2030 är vår konsumtion. Intresset för delningstjänster växer både i Sverige och internationellt, men än så länge är initiativen få och små i kommunerna visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige...

Avfall Sverige söker ny VD

Avfall Sveriges nuvarande VD Weine Wiqvist har meddelat att han lämnar sitt uppdrag ungefär vid halvårsskiftet 2019. Styrelsen för Avfall Sverige har därför beslutat påbörja processen för att utse en ny VD.

Återvinningscentraler och återbruk på höstmötet

Den 13–14 november bjuder Avfall Sverige på en härlig buffé kring återvinningscentraler och återbruk. Konferensen visar olika typer av återvinningscentraler och vi får direktrapport från Antwerpen, som tagit återbruket till nya höjder. Bland mycket annat.


Skriv ut:

Datum