Norden samlar världen till biogaskonferens

Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde upplagan av Nordic Biogas Conference, NBC av stapeln.

förpackningar av plast

”Bra grund för hållbar plastanvändning”

Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” - förslag till en hållbar plastanvändning.

 

Uppdaterade ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

 

Försenad faktura

Avfall Sverige och Avfall Sverige AB har övergått till e-fakturering. Vår leverantör har dock drabbats av uppstartsproblem, vilket vi ber om överseende med.

Ändrade regler för elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvaret har uppdaterats.

Julgåva för framtiden

Avfall Sverige skänker årets julgåva till Iswa Scholarship Programme.

EU-flaggan

Ett steg närmare förbud mot engångsplast inom EU

Europaparlamentet och Europeiska rådet har kommit fram till en preliminär överenskommelse som gör att förbudet mot engångsplasten har kommit ett steg närmare införande.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Årlig höjning av skatten på avfall

Avfallsskatten höjs från 500 kronor per ton till 520 kronor per ton för kalenderåret 2019.

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationell avfallsplan missar målet

Den 18 december publicerades så till slut det dokument som var menat att vägleda i avfallsarbetet från och med 2018. Liksom i remissutgåvan för ett år sedan saknas dock konkreta mål.

biogasreaktor

”Förläng stödet till biogasen”

I december betalar Jordbruksverket ut ett tillfälligt stöd till biogasbranschen. Det har gett en positiv injektion, som kommer att behövas tills en lösning på konkurrenssituationen är på plats, menar Avfall Sverige.


Skriv ut:

Datum