Ändrade regler för elavfall

Naturvårdsverkets regler om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvaret har uppdaterats.

Julgåva för framtiden

Avfall Sverige skänker årets julgåva till Iswa Scholarship Programme.

EU-flaggan

Ett steg närmare förbud mot engångsplast inom EU

Europaparlamentet och Europeiska rådet har kommit fram till en preliminär överenskommelse som gör att förbudet mot engångsplasten har kommit ett steg närmare införande.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Årlig höjning av skatten på avfall

Avfallsskatten höjs från 500 kronor per ton till 520 kronor per ton för kalenderåret 2019.

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationell avfallsplan missar målet

Den 18 december publicerades så till slut det dokument som var menat att vägleda i avfallsarbetet från och med 2018. Liksom i remissutgåvan för ett år sedan saknas dock konkreta mål.

biogasreaktor

”Förläng stödet till biogasen”

I december betalar Jordbruksverket ut ett tillfälligt stöd till biogasbranschen. Det har gett en positiv injektion, som kommer att behövas tills en lösning på konkurrenssituationen är på plats, menar Avfall Sverige.

Avfall Sveriges nye VD utsedd

Vid halvårsskiftet 2019 får Avfall Sverige ny VD, då Tony Clark tillträder tjänsten. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges VD sedan 25 år tillbaka, väljer att gå i pension. Tony kommer närmast från en tjänst som ämnesråd på Miljö- och energidepartementet och...

Tidplan för nya förordningarna

Under våren kommer Naturvårdsverkets reviderade vägledning för förordningarna och förpacknings­avfall och returpapper.

Tre nominerade till årets förebyggare

I januari avgörs det vem som får Avfall Sveriges pris för bästa insats att förebygga avfall. Prisutdelning sker vid Återvinningsgalan den 31 januari.


Skriv ut:

Datum