"Vi hoppas Centern tar chansen att ställa om Sverige"

Det skriver Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten i en debattartikel i Altinget inför Centerpartiets kommundagar.

Anta utmaningen - Minska mat- och restavfallet med 25 procent

Avfall Sverige har antagit ett nytt mål: till år 2025 ska mat- och restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015 - kort kallat 25/25-målet. Nu kan de kommuner som vill ansluta sig!

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 21-22 maj!

Nu är anmälan till årsmötet 2019 öppen. I år går turen till Stockholm och vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Det kompletta programmet kommer inom kort.

Här är nya regeringens avfallspolitik

Så fick vi en regering till slut. I det 73-punktsprogram som utgör grunden för regeringssamarbetet finns flera frågor som berör avfallshanteringen. Detta lyftes även i regeringsförklaringen.

Avfall Sveriges VD knyts till Lunds universitet

Lunds Universitet har tilldelat Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, en adjungerad tjänst som lärare/forskare inom ämnesområdet ”Circular Economy Policies” vid Internationella miljöinstitutet – Internationell Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE som är en...

förpackningar av plast

”Bra grund för hållbar plastanvändning”

Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” - förslag till en hållbar plastanvändning.

 

Uppdaterade ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

 

Försenad faktura

Avfall Sverige och Avfall Sverige AB har övergått till e-fakturering. Vår leverantör har dock drabbats av uppstartsproblem, vilket vi ber om överseende med.


Skriv ut:

Datum