Avfall Sveriges VD knyts till Lunds universitet

Lunds Universitet har tilldelat Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige, en adjungerad tjänst som lärare/forskare inom ämnesområdet ”Circular Economy Policies” vid Internationella miljöinstitutet – Internationell Institute for Industrial Environmental Economics, IIIEE som är en...

förpackningar av plast

”Bra grund för hållbar plastanvändning”

Strax före jul presenterades utredningen ”Det går om vi vill” - förslag till en hållbar plastanvändning.

 

Uppdaterade ståndpunkter

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbetsgrupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

 

Försenad faktura

Avfall Sverige och Avfall Sverige AB har övergått till e-fakturering. Vår leverantör har dock drabbats av uppstartsproblem, vilket vi ber om överseende med.


Skriv ut:

Datum