2018 - ett händelserikt år i avfallsbranschen

Nu har vi publicerat Avfall Sveriges årsberättelse! Läs mer om året som gått för Avfall Sverige och avfallsbranschen.

EU-flaggan

EU godkände förbud mot slit-och-släng-plast

Nu har EU-parlamentet godkänd förslaget om att förbjuda en rad engångsartiklar i plast. Tuffa återvinningsmål har också klubbats.

Lars Stjernkvist föreslås bli ny ordförande

Valberedningens förslag till ny ordförande för Avfall Sverige är kommunstyrelseordförande i Norrköping och tidigare partisekreterare, Lars Stjernkvist (S).

Nya fokusområden för utvecklingssatsningen

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen.

Absoluta merparten av plasten i Sverige samlas in

I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden, WWF 5 mars, sägs att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast ”som inte samlas in”. Det stämmer inte.

Avfallsfrågor bevakas i fler forum

Caroline Steinwig och Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige, har tagit plats i externa organisationer för att bidra med sina erfarenheter.

Så ska invasiva växter hanteras

Naturvårdsverket har kommit med en vägledning om hur växter, som riskerar spridas okontrollerbart, ska hanteras på återvinningscentralerna.


Skriv ut:

Datum