Ny plats för tips på goda exempel

Nu blir det enklare att ta del av goda exempel på kommunikationsinsatser - Infobasen har flyttat in på avfallsverige.se och fått ett nytt utseende.

Nya fokusområden för utvecklingssatsningen

Avfall Sveriges utvecklingskommitté har tagit fram fyra nya fokusområden för utvecklingssatsningen. Fokusområdena är sådant som kommittén anser är särskilt viktigt för den kommunala avfallshanteringen.

Stoppa den svarta sophanteringen - utdrag från Avfall och Miljö

Alla verksamheter bör ha nolltolerans mot korruption, menar Thomas Palmberg, som jobbar inom Polisens korruptionsgrupp. För avfallsbranschen har han flera konkreta tips.

Absoluta merparten av plasten i Sverige samlas in

I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden, WWF 5 mars, sägs att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast ”som inte samlas in”. Det stämmer inte.

Avfallsfrågor bevakas i fler forum

Caroline Steinwig och Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige, har tagit plats i externa organisationer för att bidra med sina erfarenheter.

Så ska invasiva växter hanteras

Naturvårdsverket har kommit med en vägledning om hur växter, som riskerar spridas okontrollerbart, ska hanteras på återvinningscentralerna.


Skriv ut:

Datum