Välkommen till årsmötet 21–22 maj

Avfall Sveriges årsmöte hålls i år i Stockholm den 21-22 maj. Vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Äntligen ges tid för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor.

Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i bio­gasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.

Samarbete för ökad återvinning av förpackningar och tidningar

Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.


Skriv ut:

Datum