Välkommen till årsmötet 21–22 maj

Avfall Sveriges årsmöte hålls i år i Stockholm den 21-22 maj. Vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Äntligen ges tid för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor.

Framtidens förbränning - utdrag från senaste Avfall och Miljö

I en framtida cirkulär ekonomi kommer energiåtervinning av avfall fortfarande ha en roll. Men den är annorlunda än dagens, och stora förändringar måste ske såväl inom avfallshanteringen som tidigare i flödet. Det visar en analys som Avfall Sverige låtit Rise göra tillsammans med...

Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i bio­gasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

Årsmöteshandlingar till årsmötet publicerade

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötes-förhandlingarna på årsmötet den 21-22 maj publicerade på avfallsverige.se.

Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.

Nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö

Temat för detta nummer är Glesbygd och öar. Du kan också läsa om framtiden för förbränning, nivåvakter, matavfallspåsar som fruktpåsar och mycket mer!

Samarbete för ökad återvinning av förpackningar och tidningar

Nu finns en överenskommelse om hur kommun och näringsliv kan samarbeta för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar som invånare sorterat för återvinning.


Skriv ut:

Datum