Ny styrelse och valberedning för Avfall Sverige

Under Avfall Sveriges årsmöte valdes sex nya personer in i styrelsen och valberedningen.

EU-flaggan

Europeiska rådet antar förbud mot engångsplast

Den 21 maj antog rådet ett direktiv med nya restriktioner mot vissa plastprodukter för engångsbruk. Rådets formella antagande var sista steget i lagstiftningsprocessen.

Lars Stjernkvist ny ordförande för Avfall Sverige

Det var ett enhälligt beslut som klubbade den nye ordföranden vid Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm.

Ängelholm är bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde Ängelholm till landets bästa kommun på avfallshantering med ett sammanvägt index på 91,7 poäng av 100 möjliga.

Avfall Sverige avbryter samarbetet tills vidare

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den sam-verkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad åter-vinning av förpackningar och...

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Göteborgsmodell miskar matsvinn

På bara två år lyckades Göteborgs stad halvera mängden slängd mat i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket utveckla och sprida modellen i hela Sverige.

FN-krav stoppar farliga ämnen och begränsar avfallsexport

I fredags avslutades förhandlings­möten i Genève inom tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet. Resultatet lär bli märkbart inom avfallshanteringen.

Ny plats för tips på goda exempel

Nu blir det enklare att ta del av goda exempel på kommunikationsinsatser - Infobasen har flyttat in på avfallsverige.se och fått ett nytt utseende.


Skriv ut:

Datum