Naturvårdsverkets vägledning om förpackningar och returpapper publicerad

Den 26 juni 2019 publicerade Naturvårdsverket sin vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Bland annat anges att behållare och andra anordningar bör anses utgöra en del av insamlingen och att de därför ska bekostas av...

Weine Wiqvist tar plats på lista över mäktigast i Hållbarhetssverige

Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvist, hamnar på plats 83 på Aktuell Hållbarhets lista över årets mäktigaste i Hållbarhetssverige.

nedskräpning, plastpåsar i naturen

Skatt på plastbärkassar är en tydlig skatt mot produkten

Regeringen föreslår en skatt på plastbärkassar. Vanliga plastkassar föreslås kosta 3 kr och tunnare plastpåsar 30 öre.

förpackningar av plast

Ökande mängder plastavfall

Plastavfallet har ökat till 1,3 miljoner ton per år, eller 130 kilo per person, en ökning på 300 000 ton sedan senaste mätningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Direktiv om minskning av engångsplast publicerat

Den 5 juni antogs formellt det nya direktivet om minskning av engångsplast.

ISWA World Congress 7-9 oktober 2019

Den 7-9 oktober håller den internationella avfallsorganisationen, ISWA, International Solid Waste Association, sitt årsmöte i Bilbao.

Kontrollrum på förbränningsanläggning.

Internationell konferens om energiåtervinning

Den 29-30 oktober arrangeras återigen ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.

Ändring i avfallsförordningen för att klassificera avfall

Regeringen har beslutat om en justering i den bestämmelse som reglerar hur avfall ska klassificeras.

Kommunerna visar vägen för smart återbruk

Den 13 juni publicerade Avfall Sverige en bilaga i Dagens Samhälle om kommunernas arbete med återbruk.

Färdplan för fossilfri uppvärmning

En färdplan för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, inom ramen för Fossilfritt Sverige. Avfall Sverige har ställt sig bakom färdplanen.


Skriv ut:

Datum