Etappmål för att minska matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram etappmål för att förebygga bland annat matavfallet.

Infrastrukturens roll lockade till debatt

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Det var vad Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten frågade vid ett seminarium i Almedalen på måndagen.

Avfall Sveriges nya vd tillträder

Som tidigare meddelats har Avfall Sverige utsett en ny vd, Tony Clark. Tony Clark tillträder tjänsten den 1 juli. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd sedan 25 år tillbaka, går i pension.


Skriv ut:

Datum