Trendskifte – alltfler väljer second hand-mode

I en färsk undersökning från Demoskop svarar hälften av svenskarna att de inte använder stora delar av sin garderob, men en betydande andel har dåligt samvete över detta och ser över sin konsumtion.

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Svenskt plastförbud utreds

Miljödepartementet har beslutat utreda förslag på hur EU:s engångs­plastdirektiv kan anpassas till svensk lagstiftning.

biogasreaktor

Experthjälp gör biogasen än mer miljövänlig

Nu finns ett kansli på plats för det frivilliga åtagandet att minska utsläppen från biogasanläggningar.

Se Avfall Sveriges, mfl, seminarium i Almedalen i efterhand

Den 1 juli hade Avfall Sverige ett seminarium tillsammans med Energiföretagen, Svenskt Vatten och Energigas Sverige, där temat var infrastrukturens betydelse för den cirkulära ekonomin. Att mycket arbete krävs för att anpassa oss till klimatförändringar och ett förändrat...

Vite för fel tömningstider

Mark- och miljööverdomstolen har gett Miljö- och klimatnämnden i Göteborg rätt – de hade gett tillräckligt tydliga anvisningar för när återvinningsstationen fick tömmas.


Skriv ut:

Datum