Klimatklivet - ansökan öppen

Ansökningsperioden för denna omgång av Klimatklivet är öppen 24 september till 23 oktober. Även fortsättningsvis kommer Klimatklivet bevilja stöd till biogasanläggningar.

Skatt på förbränning redan 2020

Trots bred kritik införs en skatt om 75 kr/ton för avfall som förbränns från den 1 april nästa år, meddelar regeringen i budgetpropositionen. Skatten kommer att leda till problem och ökade kostnader, men inte till ökad återvinning, menar Avfall Sverige.

Avstamp mot smartare avfallshantering

Med ny smart teknik har den svenska avfallshanteringen stora möjligheter att ut-veckla effektivare och mer hållbara lösningar. Som vägledning och inspiration publicerar Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet nu en rapport som visar flera goda exempel.

Utredning om skatt på engångsartiklar

Regeringen har tillsatt en utredning som ska arbeta fram ett förslag på hur en skatt på engångsartiklar kan se ut och vilka produkter som bör omfattas.

Bättre sortering fastighetsnära

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

nedskräpning, plastpåsar i naturen

Avfall Sverige välkomnar skatt på plastbärkassar

En skatt på plastbärkassar är en viktig del i att ytterligare försöka minska förbrukningen av plastbärkassar i Sverige och de miljöproblem i form av nedskräpning och problematik med mikroplast i miljön som de bidrar till, skriver Avfall Sverige i ett remissvar på promemorian...

Missa inte Avfall Sveriges höstmöte 2019

Den 12-13 november 2019 är det dags för Avfall Sveriges höstmöte. Årets tema är Fossilfritt och resurseffektivt kretslopp.

 

Kontrollrum på förbränningsanläggning.

Välkommen till Beacon-konferensen 2019

Den 29-30 oktober arrangeras ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.

Biogastankning

Biogas stödjs i budgeten

Regeringen förlänger biogasstödet genom att tillföra 100 miljoner kronor under 2019. Det framkom då kommande satsningar på landsbygden presenterades under torsdagen.

Avfall Sverige fortsätter diskussionerna med producenterna

I juni publicerade Naturvårdsverket en vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Avfall Sverige välkomnar bland an-nat de förtydliganden som görs i vägledningen om producenternas ekonomiska ansvar. För att understödja lokala samråd i...


Skriv ut:

Datum