Deltagare på Avfall Sverige-kurs

Välkommen till våra kurser, konferenser och temadagar

Avfall Sverige levererar aktuell kunskap som hjälper våra medlemmar att arbeta mot en samhällsriktig och hållbar avfallshantering.

 

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Från upphandlad insamling till egen regi

I en ny rapport har Avfall Sverige tittat på varför den tidigare trenden med ökad upphandling av avfallsinsamling nu brutits. Kontinuitet, långsiktighet och större möjlighet till innovativa lösningar anges som några orsaker till att man väljer egen regi.

Papperspåse en risk i fruktdisken

Inspirerade av Avfall Sveriges projekt i Hudiksvall väljer allt fler butiker att ersätta plastpåsarna för frukt och grönsaker med matav­falls­påsar. Men de väljer inte alltid en påse som verkligen klarar matavfall.

tangentbord dator

Utlysning om energiomställningen

Energimyndigheten startar ett forskningsprogram för att samla kunskap om hur digitalisering kan påskynda omställningen till hållbar energiproduktion.

 

Biogasproduktion i Skåne

Stöd för biogas och gödselgas

I höstens ändringsbudget har pengar avsatts för uppgradering av biogas och i regeringens budgetproposition finns förslag på ändringar i gödselgasstödet.

Riksdagshuset Stockholm

Proposition om förbränningsskatt upp i riksdagen

Regeringens förslag om att införa en skatt på avfallsförbränning lämnas nu till riksdagen. År 2006 infördes en förbränningskatt. Den avskaffades 2010 efter det att en utredning slagit fast att den inte styrt kostnadseffektivt mot relevanta politiska mål. Skatten hade också haft...

möbler byggmaterial

Tiptapp får inte förmedla avfallstransporter

Länsstyrelsen gick på samma linje som Mark- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad: Tiptapp AB får inte förmedla transporter av avfall inom Stockholms stad på det sätt som skett.

tangentbord dator

Effekterna av kemikalieskatt på elektronik undersöks

Kemikalieinspektionen meddelar att effekterna av kemikalieskatten på elektronik nu ska undersökas. Syftet är att ta reda på om skatten har lett till en minskning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Förenklad vägledning kring förpackningar och returpapper

För att hjälpa kommuner och insamlingsföretag i arbetet med bostadsnära insamling har nu Naturvårdsverket kommit ut med en förenklad vägledning kring förpackningar och returpapper.

Lagrådet skeptiskt till förbränningsskatt

Lagrådet, som granskar nya lagar, har lämnat en ovanligt omfattande kommentar till regeringens förslag till skatt på avfallsförbränning.


Skriv ut:

Datum