kläder

Fler vill lappa och laga, köpa second hand och hyra kläder

Jämfört med förra året har andelen svenskar som kan tänka sig att lappa och laga sina kläder ökat. Fler kan tänka sig att hyra kläder och att köpa mindre mängder textilier. Fler anger att de köper begagnade kläder. Det visar en ny undersökning som Naturvårdsverket genomfört.

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Kommuner får inte bekosta insamling av förpackningar

Från 2021 får en kommun inte längre samla in förpackningar eller tidningar annat än på uppdrag av producenterna. Om en kommun åtar sig uppdraget krävs full kostnadstäckning – insamlingen får inte finansieras via avfallstaxan.

Många förslag för säkrare kemikaliehantering

Kemikalieutredningen föreslår elva förändringar för att stärka lagstiftningen och öka kunskapen om kemikaliers effekter, i synnerhet kring blandningar av olika ämnen. Det kan även gynna avfallshanteringen.

Europa minskar avfallet – igen

I morgon, lördagen den 16 november, går startskottet för 2019 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 16 och 24 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i...

Avfall Sveriges höstmöte: Fossilfritt och hållbart är möjligt

Det är möjligt att skapa ett samhälle som är både koldioxidneutralt och resurseffektivt. Det menade flera föreläsare vid Avfall Sveriges höstmöte. Men frågan är om lag­stift­arna och medborgarna kommer att hänga med i den positiva utveckling som påbörjats.

soptunnor på rad

Samråd med förhinder

Mitt under pågående samråd med kommunerna angående den nya bostadsnära insamlingen väljer Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, att gå ut med ett märkligt budskap. Förordningstexten ifrågasätts och kommuner utmålas som giriga affärsmän.


Skriv ut:

Datum