Här skapas hållbara affärsmodeller - utdrag från Avfall och Miljö

I Borås ska kunskap, kreativitet och analys hjälpa företag inom textilbranschen att ställa om. ”Jag är optimist, men det kommer att kräva hemskt mycket”, säger projektledaren Adrian Zethraeus.

God jul och gott nytt år!

Årets julgåva går till UNICEF – till barn som har drabbats av klimatförändringar

Biogasproduktion i Skåne

Biogasutredningen: Mer biogas med nytt stöd 

Biogas en är viktig del i att ställa om energisystemet. Det konstaterar biogasmarknadsutredningen i sitt betänkande som i onsdags lämnades till energiminister Anders Ygeman. Därför föreslås ett nytt och utvecklat stödsystem som ska lyfta biogasen de närmaste tio åren.

Nyhetsbrevet blir enbart digitalt

Från nyår kommer nyheterna från Avfall Sverige att dimpa ner i din digitala postlåda istället för i din fysiska.

EU-flaggan

Här är EU:s ”5-årsplan” för klimatet

Nu har EU släppt sin ”Green Deal”, en beskrivning av hur Europa som första kontinent ska bli klimatneutralt till år 2050. EU säger sig därmed gå från vision till faktisk handlingsplan.

kläder och annan textil

Nu startar utredningen om textilen

Redan i januariöverenskommelsen diskuterades ett producentansvar för textilavfall. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska ge svar på hur det bör utformas

Tydligare avfallslagstiftning den 1 januari

För att förbättra genomförandet av EU:s avfallsdirektiv förtydligas miljöbalken gällande hur avfall ska hanteras, vad som krävs för tillstånd för avfallsbehandling och vad som avses med att ”bortskaffa avfall”. Ändringarna gäller från 1 januari 2020.

”Bekvämare återvinning kan få fler att behålla papperstidningen”

I dag har Avfall Sverige publicerat en slutreplik på DN Debatt angående returpapper där vi lyfter möjligheten att fler behåller papperstidningen om det blir enklare att återvinna den.

Dom öppnar för rabatt på fritidshus

Att inte behöva betala grundavgift för fritidshus när man redan betalar grundavgift för ett permanentboende är förenligt med likställighetsprincipen. Det konstaterar Kammarrätten i en ny dom.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Höjd gräns för direktupphandling

Från den 1 januari höjs gränsen för direktupphandling inom ramen för LOU till 615 312 SEK. Då justeras också tröskelvärdena.


Skriv ut:

Datum