IFAT-mässan i München inställd

Avfall Sverige planerade att arrangera en studieresa till den stora avfallsmässan IFAT i München i maj 2020. Mässan har nu blivit inställd och kommer arrangeras nästa gång 2022.

återvinningsstation för insamling av förpackningar och returpapper

OK utestänga TMR från återvinningsstationer

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, behöver inte ge konkurrerande företag tillgång till sina återvinningsstationer. Detta enligt ett beslut av Patent- och marknadsöverdomstolen, som därmed går emot tidigare instanser.

tangentbord dator

Avfall Sverige säger nej till rapporteringskrav

Avfall Sverige har lämnat remissvar på implementeringen av de reviderade EU-direktiven. Tidigare har förslaget att verksamheter själva ska få välja aktör för insamling av allt sitt avfall kritiserats. Nu tillkommer kritik mot ökad administration kring avfallsstatistik.

Mer matavfall än vi trott

Mängden matavfall som kasseras i livsmedelsbutiker är betydligt större än vad tidigare undersökningar har visat. Samtidigt har hushållens mängd matavfall minskat något. Det visar en ny sammanställning som Naturvårdsverket låtit göra.

Nya etappmål ska förebygga avfall

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag till nya etappmål, dels för minskat matsvinn och dels för återanvändning av förpackningar.

Nej till bly i plaståtervinningen

Med stor majoritet röstade EU-parlamentet nej till kommissionens förslag att tillåta upp till två procent bly i återvunnen plast, betydligt mer än som tillåts i jungfruliga material.

Årets första nummer av Avfall och Miljö

Årets första Avfall och Miljö har tema digitalisering. Du kan också läsa om biogas, framtidens sophämtare och om den nya anläggningen Högbytorp.

Ny strategi för farliga ämnen

Den 12 februari lämnade Kemikalieinspektionen över ett förslag till strategi och tre nya etappmål för farliga ämnen till regeringen.

Ny chans att söka medel från Klimatklivet

En ny ansökningsomgång till Klimatklivet har nu öppnad. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

tangentbord dator

Dags att lämna statistik i Avfall Web

Nu har Avfall Web öppnat för registrering av 2019 års avfallsstatistik. Fram till den 15 april går det bra att mata in era siffror.


Skriv ut:

Datum