Remiss om skrotat producentansvar för returpapper

Den 1 juli kom så den aviserade remissen ”Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper” där regeringen väljer att slopa producentansvaret för returpapper och frångå principen att förorenaren betalar.

Nu startar Sveriges skyltrevolution

Den 1 juli börjar en ny era inom avfallshanteringen. Då finns nya avfallssymboler att beställa från Avfall Sverige, helt gratis. De ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Biogastankning

EU godkänner skattebefrielsen för biogas

EU-kommissionen har nu godkänt Sveriges ansökan om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas (och biogasol), som används inom transportsektorn och till uppvärmning.

Ny dom: Inga övernattningar inte tillräckligt för dispens

Inga övernattningar innebär inte ensamt att användningen av ett fritidshus avviker från vanligt nyttjande. Därmed saknas grund för dispens från kommunal renhållning, enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen.

Riksdagshuset Stockholm

Nya insamlingskraven senareläggs

Vid årsskiftet var det tänkt att krav om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar samt matavfall skulle börja gälla. Igår, den 25 juni, meddelade regeringen att denna tidpunkt skjuts fram.

Nya etappmål beslutade

Regeringen har beslutat om två nya etappmål för att minska matsvinnet, som omfattar hela livsmedelskedjan. Vidare har EU:s mål för återvinning införts i avfallsdirektivet, liksom mål för förpackningar.

Systemet för spårbarhet skjuts upp

I slutet av sommaren var det tänk att ett digitalt system för att spåra avfall skulle sättas i drift. Nu har dock beslut tagits för att skjuta upp starten till den 1 november.

Bättre förutsättningar för biogas inom industrin föreslås

Den svenska industrin bör kunna tillgodoräkna sig utsläppsminskningar genom att köpa biogas via gasnätverket, på samma sätt som de kan köpa grön el. Det menar Naturvårdsverket och Energimyndighetens i en utredning om EU:s utsläppshandelssystem.

Avfallstrenden 2019 – Mer sortering och minskat restavfall

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades 467 kg/person eller totalt drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige, vilket är oförändrat jämfört med 2018. 

Kärl för restavfall kan uppfylla krav på frivillighet

Det måste finnas ett alternativ till att sortera ut matavfall separat om biogödseln eller komposten ska användas för ekologisk produktion. Det skriver Jordbruksverket på sin hemsida. Avfall Sverige kan nu förtydliga vad detta krav innebär i praktiken.


Skriv ut:

Datum