möbler byggmaterial

EU kan få skärpt klimatmål

Senast 2030 ska nettoutsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer. Det föreslår EU:s miljöråd inför slutförhandlingarna om en klimatlag. De gör också ett inspel till kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Cirkulär riktning i framtidens forskning

Den 17 december presenterade regeringen mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition. Via strategisk forskning och innovation ska samhällets utmaningar mötas, framför allt vad gäller klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv...

Så föreslås engångsplasten minska

En utredning för att införa EU:s direktiv om engångsplast vill se produkter som är enklare att återvinna och ställa krav på återvunna material vid nyproduktion. Men även återbruk vid take away och förbud mot onödiga plastprodukter finns bland förslagen.

Energi ur avfall bör ses som grön investering

EU:s taxonomi tar inte hänsyn till de miljövinster som energiåtervinning och biogasproduktion av avfall medför, skriver Avfall Sverige till regeringen.

Producentansvar på textil glömmer bort kommunerna

Nu har regeringens utredare presenterat sitt förslag till vad som kallas Europas första cirkulära producentansvar för textil. Men ersättning för kommunernas insatser regleras inte.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Undvik skatt på deponigas, ansök före årsskiftet

Från 1 jan 2021 krävs att deponigas för värmeproduktion omfattas av ett anläggningsbesked för att få skattebefrielse. De som inte redan har ansökt om ett anläggningsbesked bör därför göra det omedelbart.

EU-parlamentet vill ge konsumenter rätt till reparation

Parlamentet har röstat igenom en resolution för att öka hållbarheten genom att främja återanvändning och reparation samt motarbeta metoder som förkortar produkters livslängd.

Riksdagshuset Stockholm

Uppdrag ska öka återvinningen

Mer plast ska materialåtervinnas och hanteringen av bioavfallet ska bli effektivare. Det är målet med de uppdrag som regeringen gett Naturvårdsverket.

Miljöstyrande avfallstaxa ger bättre sortering

Att låta de som sorterar sitt avfall bäst betala minst för sophämtningen ger i regel bra resultat. Men en miljöstyrande taxa kan även ge indirekta positiva effekter, visar en färsk rapport från Avfall Sverige.

Europa minskar avfallet – igen

I morgon går startskottet för 2020 års upplaga av Europa Minskar Avfallet-veckan, ett EU-projekt som ska inspirera till ett mer miljömedvetet tänkande och agerande. Mellan den 21 och 29 november anordnas tusentals klimatsmarta aktiviteter runt om i Europa.


Skriv ut:

Datum