Ändrad förordning för enklare spårbarhet på plats

Den 12 november informerade Avfall Sverige om att regeringen hade beslutat om vissa lättnader kring kraven på spårbarhet av farligt avfall. Ändringarna har nu offentliggjorts och träder i kraft den 1 december 2020.

Biogastankning

Ny utredning om styrmedel för biodrivmedel

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Biogas från avfallsrötning omfattas inte.

Returpapper dyrare än departementet räknat med

Avfall Sveriges höstmöte den 11–12 november bjöd på intensiv debatt om returpapper. Nya beräkningar visar också att kommunens kostnader blir betydligt högre än beräknat om de, så som föreslagits, ska överta ansvaret.

Nytt nummer av Avfall och Miljö ute nu!

Nu finns ett nytt nummer av tidningen Avfall och Miljö ute. Temat i detta nummer är rekrytering men du kan också läsa mer om biokol, återvinning av kärnkraftverk och cirkulära avtal.

Sluta blanda ihop mediepolitik med miljöpolitik - debatt i Altinget

I dag, 9 november, skriver hela Avfall Sveriges styrelse en debattartikel i Altinget om att regeringen är i full färd med att offra producentansvaret, en av de mest grundläggande principerna i miljöarbetet, för att rädda tidningarna och pappersindustrin.

Bidrag till det gemensamma skyltsystemet

Ett enhetligt system för att göra det lätt att sortera rätt är bra. Det menar Nordiska Ministerrådet och Naturvårdsverket som båda har beslutat att stödja det system som antagits av de nordiska länderna. Nu kan fler länder få tillgång till det.

nedskräpning, plastpåsar i naturen

Norden enas i kampen mot plastskräpet

Plastavfall är ett akut och växande problem som måste tas itu med så snart som möjligt. Det är budskapet från de nordiska miljö- och klimatministrarnas möte i Nordiska ministerrådet den 29 oktober.

Spårbarhetssystem öppnat, men lättnader kan komma

Krav på spårbarhet av farligt avfall genom anteckningsskyldighet och registrering trädde i kraft den 1 november. Avfall Sveriges kritik mot den omfattande administrationen ser dock ut att snart kunna ge resultat.

Fastighetsnära insamling ger bättre sortering

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

Strategi för klimatsmart konsumtion tas fram

Såväl den privata som den offentliga konsumtionen behöver anpassas om vi ska nå Paris-avtalets 1,5-gradersmål. Regeringen ger nu Miljömålsberedningen i uppgift att föreslå styrmedel och åtgärder för att uppnå det.


Skriv ut:

Datum