Oätligt matavfall, skal, kärnor

Undantag behöver inte anges i avfallsplanen

Avfall Sverige har sammanställt ett dokument med information om kravet på separat matavfallsinsamling. Detta dokument har nu uppdaterats utifrån en rättelse av Naturvårdsverket och finns tillgängligt på Avfall Sveriges medlemssidor.

Klimatansökningar pausas

Ansökningsomgången för Klimatklivet som Naturvårdsverket planerade att öppna den 5 maj kommer att skjutas fram. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp som verket kan binda upp för utbetalningar kommande år.

Även kommuner med matavfallsinsamling kan behöva dispens

Samtliga hushåll behöver troligen tillhandahålls separat matavfallsinsamling 2021 – annars behöver kommunen undantag eller dispens.

Producentansvaret inte längre heligt - ekonomiska intressen styr

Producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Det meddelade regeringen idag, 23 april, genom ett pressmeddelande. Beslutet bryter mot den grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. Och regeringen gör det av ekonomiska skäl.

Riksdagshuset Stockholm

Här är vår nya avfallslagstiftning

Nu har regeringen publicerat sina förslag till ändringar på avfallsområdet. De görs huvudsakligen för att genomföra EU:s reviderade avfallsdirektiv. Förslagen motsvarar det som tidigare presenterats.

Skräp som sköljts upp på en sandstrand.

Avfall Sverige stödjer plastprojekt i Brasilien

Naturvårdsverket har beviljat 2 miljoner kronor till ett projekt för att minska utflödet av plast till haven.

Guide om anvisning av hämtplats uppdaterad

Avfall Sveriges guide #7 om anvisning av hämtplats för hushållsavfall har uppdaterats om möjligheterna att verkställa beslut omedelbart. 

Nu tar vi ytterligare steg mot ett gemensamt avfallsspråk

Just nu pågår arbetet med att skapa ett gemensamt nordiskt skyltsystem för avfallshantering och i helgen tas nästa steg! Då skyltas tre återvinningscentraler i Umeå, Göteborg och Stockholm upp, för att testa det nya symbolspråket. 

Riksdagshuset Stockholm

Avfall Sverige välkomnar bidrag till biogasen

Regeringen avsätter 120 miljoner kronor till biogasproduktion i sin vårändringsbudget. Det ska säkra den fortsatta verksamheten.

"Att stötta tidningar i kris är inte kommunernas ansvar"

Onsdagen den 8 april publicerade Avfall Sverige tillsammans med företrädare från Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta en debattartikel i Dagens Samhälle om returpappersförordningen.


Skriv ut:

Datum