De vill samla in förpackningar och tidningar

Den 31 mars var sista dag för att ansöka om att bli så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive tidningar. Två ansökningar har inkommit, från FTI och TMR. Pressretur har däremot inte lämnat någon ansökan.

Kommentar till kulturministerns uttalande om insamling av returpapper

Den 1 januari 2021 ska de nya reglerna för insamling av förpackningar och returpapper börja gälla. FTI och TMR har båda lämnat in ansökan om att få bli tillståndspliktiga insamlingssystem för förpackningar, och TMR också för returpapper. Däremot har inte Pressretur lämnat in...

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Nu finns årets andra nummer av Avfall och Miljö ute. Temat är arbetsmiljö men vi kan också läsa om senaste nytt, invasiva arter, sortering i Japan och mycket mer.

De vill senarelägga krav på spårbarhet

I sommar skärps kraven på att rapportera flödet av farligt avfall. Men förberedelsetiden är för kort menar Återvinningsindustrierna, som nu begär att regeringen skjuter fram ikraftträdandet.

kläder och annan textil

Kemikalieskatt föreslås på kläder och skor

Regeringens utredare vill införa en skatt på upp till 78 kronor per kilo kläder och skor som innehåller skadliga kemikalier. Begagnat omfattas som regel inte av skatten, däremot re-design.

Hemställan till regeringen om översyn av deponiskatten

Under förra året lät Avfall Sverige konsultbolaget PwC genomföra en analys av de samhällsekonomiska konsekvenserna av lag om skatt på avfall (deponiskatten). Analysen är baserad på dataanalys, intervjuer med nyckelpersoner och tidigare forskning inom området. 

Information angående Corona/covid-19

Våra medlemmars hälsa och säkerhet är viktig för oss. Avfall Sverige följer därför kontinuerligt Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset och de rekommendationer som ges. Vi bevakar läget och följer riskbedömningar och riktlinjer från svenska myndigheter.

Avfall Sverige deltar med expert i utredningen kring textil

Jon Nilsson Djerf kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om ett eventuellt producentansvar för textil.

Möjligt söka dispens för matavfallsinsamling

Ännu har förordningen och föreskrifterna om krav på separat insamling av matavfall inte beslutats. Men redan har Naturvårdsverket presenterat en vägledning kring dispens från reglerna.

Ny dom: Spillfett och fett från fettavskiljare är verksamhetsavfall

McDonald’s behöver inte ansöka om dispens för att få bortforsla spillfett och fett från fettavskiljare från sina restauranger i Stockholm.


Skriv ut:

Datum