Dokumentation från remisskonferens 26 augusti

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige anordnade den 26/8 en remisskonferens om Miljödepartementets remiss ”PM Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper”.

förpackningar av plast

Plastförpackningar som inte återvinns får straffavgift

Som en del i EU-kommissionens ekonomiska överenskommelse i somras ska alla medlemmar betala drygt 8 000 kronor per ton på plastförpackningar som inte materialåtervinns.

Så påverkar EU-taxonomin

Tydligare regler för vad som räknas som hållbara investeringar ska leda pengar från privata finansiärer rätt. Att energiåtervinning inte finns med på denna ”gyllene lista” kan komma att försvåra utbyggnad av sådan behandling i Europa.

Katarina Sundberg ny public affairs-ansvarig på Avfall Sverige

I dag, den 17 augusti, startar Katarina Sundberg sin tjänst som public affairs-ansvarig på Avfall Sverige. Katarina kommer närmast från en tjänst på Miljödepartementet.

Skatt på engångsprodukter ska minska nedskräpningen

Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor, föreslår en statlig utredning.

Här är Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

I juli presenterade regeringen sin plan för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Avfall Sverige välkomnar strategin, men anser samtidigt att andra styrmedel krävs för verklig förändring.

Frival ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival. 

”Samordna insamlingen från hushållen”

Regeringen bör riva upp beslutet om att ta bort producentansvaret för returpapper. Istället efterfrågas en samlad lösning för insamlingen från hushållen för returpapper, matavfall och förpackningar.

kläder och annan textil

Inspel till textilutredningen

Avfall Sverige har lämnat kommentarer till den pågående utredningen om ett producentansvar för textil. 

Överfulla soptunnor, nedskräpning

Nationella avfallsplanen reviderad

Naturvårdsverket har reviderat Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket.


Skriv ut:

Datum