Guide till slamtömning 2.0

Många kommuner kan behöva byta metod för hämtning av slam från enskilda avlopp om det – som betänkandet Hållbar slamhantering föreslår – blir reglering och förbud mot slamspridning på åkermark. I en färsk guide från Avfall Sverige får kommunerna fakta och stöd i valet av...

Samlad lösning behövs för hushållens återvinning

Att bryta upp dagens system för återvinning från hushållen blir dyrt och komplicerat för medborgarna, svårjobbat för kommunerna och dåligt för miljön. Regeringen måste tänka om.

tangentbord dator

Kritik mot omfattande avfallsstatistik

Förslaget om vilka uppgifter som ska lämnas till det nya nationella registret innebär en stor administrativ och ekonomisk börda för kommunerna, menar Avfall Sverige.

Välkommen till Avfall Sveriges höstmöte!

Den 11–12 november går Avfall Sveriges höstmöte av stapeln. I år blir mötet digitalt men precis som vanligt kommer det finnas tid för mingel, erfarenhetsutbyte och diskussioner.

Kommenterar till TMR:s nya bostadsnära tjänst

Producentansvarsorganisationen TMR planerar att erbjuda hushåll gratis hämtning av vissa förpackningar vid fastigheten, men vill samordna insamlingen med kommunerna. Avfall Sverige klargör vad kommuner kan och inte kan göra.

Riksdagshuset Stockholm

Förlängt stöd till biogas i cirkulär budgetsatsning

Regeringen har presenterat delar av höstens budgetproposition för 2021. Totalt nära 10 miljarder kronor satsas på miljö och klimat.

Avfall Sveriges expert deltar i elektronikutredningen

Britta Moutakis kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om eventuell pant på småelektronik.

Krav på spårbarhet väcker frågor

Avfall Sverige får många frågor gällande de nya kraven att anteckna och registrera uppgifter om farligt avfall, men vägledningen dröjer och få svar finns att ge.

EU-flaggan

EU-domstolen förtydligar Hamburgsamarbeten

Det är möjligt för kommuner och regioner att samarbeta kring viss stödverksamhet efter en dom gällande så kallade Hamburgsamarbeten.

Dokumentation från remisskonferens 26 augusti

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige anordnade den 26/8 en remisskonferens om Miljödepartementets remiss ”PM Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper”.


Skriv ut:

Datum