Riksdagshuset Stockholm

Förlängt stöd till biogas i cirkulär budgetsatsning

Regeringen har presenterat delar av höstens budgetproposition för 2021. Totalt nära 10 miljarder kronor satsas på miljö och klimat.

Avfall Sveriges expert deltar i elektronikutredningen

Britta Moutakis kommer att representera Avfall Sverige som expert i regeringens utredning om eventuell pant på småelektronik.

Krav på spårbarhet väcker frågor

Avfall Sverige får många frågor gällande de nya kraven att anteckna och registrera uppgifter om farligt avfall, men vägledningen dröjer och få svar finns att ge.

EU-flaggan

EU-domstolen förtydligar Hamburgsamarbeten

Det är möjligt för kommuner och regioner att samarbeta kring viss stödverksamhet efter en dom gällande så kallade Hamburgsamarbeten.

Dokumentation från remisskonferens 26 augusti

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Avfall Sverige anordnade den 26/8 en remisskonferens om Miljödepartementets remiss ”PM Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper”.

förpackningar av plast

Plastförpackningar som inte återvinns får straffavgift

Som en del i EU-kommissionens ekonomiska överenskommelse i somras ska alla medlemmar betala drygt 8 000 kronor per ton på plastförpackningar som inte materialåtervinns.

Så påverkar EU-taxonomin

Tydligare regler för vad som räknas som hållbara investeringar ska leda pengar från privata finansiärer rätt. Att energiåtervinning inte finns med på denna ”gyllene lista” kan komma att försvåra utbyggnad av sådan behandling i Europa.

Katarina Sundberg ny public affairs-ansvarig på Avfall Sverige

I dag, den 17 augusti, startar Katarina Sundberg sin tjänst som public affairs-ansvarig på Avfall Sverige. Katarina kommer närmast från en tjänst på Miljödepartementet.

Skatt på engångsprodukter ska minska nedskräpningen

Muggar och livsmedelsbehållare som helt eller delvis består av plast bör beskattas med 5 kronor respektive 7 kronor, föreslår en statlig utredning.

Här är Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

I juli presenterade regeringen sin plan för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Avfall Sverige välkomnar strategin, men anser samtidigt att andra styrmedel krävs för verklig förändring.


Skriv ut:

Datum