Biogastankning

Vart styrs biogasen?

Regeringen föreslår att biogasbilar inte längre ska klassas som miljöbilar. Det är det senaste dråpslaget för biogasproduktionen. Samtidigt satsar staten mycket på att bygga ut infrastrukturen kring biogasen.

– Vi får hela tiden motstridiga signaler, när det vi skulle behöva är...

Här är vägen mot fossilfri energiåtervinning

Det är möjligt att nå målen om halverade utsläpp till 2030 och att reducera utsläppen mycket mer till 2045. Men det kräver stora förändringar och starkare styrmedel. Det visar en stor studie som Avfall Sverige låtit genomföra.

Från Avfall och Miljö: Här sorteras sista procenten ut

I mars körde Sörab och Stockholm Exergi igång sin gemensamma anläggning för eftersortering av restavfallet. Den ses som ett nödvändigt komplement till källsortering för att kunna nå återvinningsmålen och minska de fossila utsläppen.

Två nya förslag: Fimp ger böter samt tydlighet kring producent

Regeringen lämnar förslag till riksdagen om hur ändringar i EU:s avfallslagstiftning och EU:s så kallade engångsplastdirektiv ska införlivas i svensk lagstiftning.

Nytt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om avfall i fysisk planering

Detta nya, breda nätverk är öppet för aktörer som arbetar med frågor om plats för avfallshantering och avfallsförebyggande i bygglovs-, plan- och övrig fysisk planering: Renhållare, strateger, stadsplanerare, bygglovshandläggare, miljöinspektörer, andra myndigheter och...

Återvinningen viktig roll för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har nu presenterat Sveriges färdplan för hållbar plastanvändning. Här framgår att vi har en lång väg att färdas, men många styrmedel och tekniker är redan på plats och genom bred samverkan finns goda möjligheter att skapa bra lösningar.

Missa inte att anmäla dig till årsmötet!

Den 1-2 juni är det dags för vårt digitala årsmöte. Det blir två dagar fulla med högaktuella ämnen, inspiration och möjlighet att besöka vår populära utställning. 

Stor klimatnytta att använda slaggrus som konstruktionsmaterial

Vid avfallsförbränning uppstår rester som består av aska, metaller, glas och sand. Efter krossning och siktning får man ett material som lämpar sig bra som konstruktionsmaterial, så kallat slaggrus. Klimatnyttan av att ersätta krossat berg eller naturgrus med slaggrus är stor,...

Fallet McDonalds visar hur frival fungerar

Avfall Sverige har lämnat ett expertyttrande i ett rättsfall mellan tillsynsmyndigheten i Ystad och en McDonalds-restaurang. De har lämnat förpackningsavfall till förbränning, även sådant som kunderna har sorterat separat.


Skriv ut:

Datum