Torr biogödsel med olika tekniker

Följ med till Sveriges första indunstningsanläggning för biogödsel och till försöksanläggningen som gör näringsrik pellets av rötresten.

Biogastankning

Ny version av hbk-beräkningsverktyg

Nu finns en ny version av biogasbranschens verktyg för hållbarhetsredovisning och växthusgasberäkningar inom hållbarhetslagen.

Uppdaterade guider från Avfall Sverige

Avfall Sveriges guider nr 1, 4, 9 och 15 har uppdaterats och finns nu för nedladdning. Inloggning krävs för att se sidan och kunna ladda ner.

Tydligare tolkning av hushållsavfall

Spillfett och fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall. Det anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, som granskat vilka avfallsslag som faller under kommunens ansvar.

”TMR ska ha tillgång till åvs”

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, kan inte säga upp avtalet med TMR om tillgång till återvinningsstationerna. Det har Konkurrensverket beslutat.

Avfall Sveriges årsmöte i Skellefteå 28–30 maj

Boka in den 28-30 maj i kalendern – om du inte redan gjort det. Då håller Avfall Sverige årsmöte i samarbete med Skellefteå kommun och bjuder på ett fullspäckat program på det övergripande temat ”Framtidens avfallshantering”.

Bidrag till strandstädning

Från den 1 juli 2018 förbjuds mikroplaster i produkter som tandkräm, scrubkrämer, duschtvål och schampo. Ett bidrag för strandstädning presenteras också av regeringen.

Utredning banar väg för avtalssamverkan

En statlig utredning föreslår flera åtgärder som kan öka möjligheterna till kommunal avtalssamverkan.

Minskade avfallsmängder inom EU

480 kg hushållsavfall per invånare producerades inom EU under 2016, visar färsk statistik från Eurostat. Jämfört med 2002 har avfallsmängderna minskat med 9 procent.

”Plaststrategin borde sikta högre”

EU-kommissionens plan för hur plast ska användas och återvinnas har mötts av såväl applåder som kraftig kritik. En av de kritiska är EU-parlamentarikern Jytte Guteland.


Skriv ut:

Datum