Tydligare avfallslagstiftning den 1 januari

För att förbättra genomförandet av EU:s avfallsdirektiv förtydligas miljöbalken gällande hur avfall ska hanteras, vad som krävs för tillstånd för avfallsbehandling och vad som avses med att ”bortskaffa avfall”. Ändringarna gäller från 1 januari 2020.

”Bekvämare återvinning kan få fler att behålla papperstidningen”

I dag har Avfall Sverige publicerat en slutreplik på DN Debatt angående returpapper där vi lyfter möjligheten att fler behåller papperstidningen om det blir enklare att återvinna den.

Dom öppnar för rabatt på fritidshus

Att inte behöva betala grundavgift för fritidshus när man redan betalar grundavgift för ett permanentboende är förenligt med likställighetsprincipen. Det konstaterar Kammarrätten i en ny dom.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Höjd gräns för direktupphandling

Från den 1 januari höjs gränsen för direktupphandling inom ramen för LOU till 615 312 SEK. Då justeras också tröskelvärdena.


Skriv ut:

Datum