Etappmål för att minska matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram etappmål för att förebygga bland annat matavfallet.

Infrastrukturens roll lockade till debatt

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Det var vad Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten frågade vid ett seminarium i Almedalen på måndagen.

Avfall Sveriges nya vd tillträder

Som tidigare meddelats har Avfall Sverige utsett en ny vd, Tony Clark. Tony Clark tillträder tjänsten den 1 juli. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd sedan 25 år tillbaka, går i pension.

Naturvårdsverkets vägledning om förpackningar och returpapper publicerad

Den 26 juni 2019 publicerade Naturvårdsverket sin vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Bland annat anges att behållare och andra anordningar bör anses utgöra en del av insamlingen och att de därför ska bekostas av...

Weine Wiqvist tar plats på lista över mäktigast i Hållbarhetssverige

Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvist, hamnar på plats 83 på Aktuell Hållbarhets lista över årets mäktigaste i Hållbarhetssverige.

nedskräpning, plastpåsar i naturen

Skatt på plastbärkassar är en tydlig skatt mot produkten

Regeringen föreslår en skatt på plastbärkassar. Vanliga plastkassar föreslås kosta 3 kr och tunnare plastpåsar 30 öre.

förpackningar av plast

Ökande mängder plastavfall

Plastavfallet har ökat till 1,3 miljoner ton per år, eller 130 kilo per person, en ökning på 300 000 ton sedan senaste mätningen. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket.

EU-flaggan

Direktiv om minskning av engångsplast publicerat

Den 5 juni antogs formellt det nya direktivet om minskning av engångsplast.

ISWA World Congress 7-9 oktober 2019

Den 7-9 oktober håller den internationella avfallsorganisationen, ISWA, International Solid Waste Association, sitt årsmöte i Bilbao.

Kontrollrum på förbränningsanläggning.

Internationell konferens om energiåtervinning

Den 29-30 oktober arrangeras återigen ”ISWA Beacon Conference on Waste-to-Energy” i Malmö. Konferensen hålls vartannat år i samarbete mellan ISWA (International Solid Waste Association) och Avfall Sverige.


Skriv ut:

Datum