Absoluta merparten av plasten i Sverige samlas in

I ett pressmeddelande från Världsnaturfonden, WWF 5 mars, sägs att ”en svensk” släpper ut 100 kilo plast ”som inte samlas in”. Det stämmer inte.

Avfallsfrågor bevakas i fler forum

Caroline Steinwig och Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige, har tagit plats i externa organisationer för att bidra med sina erfarenheter.

Så ska invasiva växter hanteras

Naturvårdsverket har kommit med en vägledning om hur växter, som riskerar spridas okontrollerbart, ska hanteras på återvinningscentralerna.

Solrosor sanerar - utdrag från Avfall och Miljö

I ett samarbete mellan KSRR och Linnéuniversitetet ska solrosornas förmåga att rena jord testas i ett storskaligt försök.

Norden samlar världen till biogaskonferens

Den 9 – 11 april 2019 går den sjunde upplagan av Nordic Biogas Conference, NBC av stapeln.

EU:s avfallsstatistik presenterad

Den genomsnittlige EU-medborga­ren genererade 487 kg avfall under 2017. Men skillnaderna är stora mellan länderna.

 

Hjälp att klassa förorenade massor

Nu har Avfall Sveriges bedömningsgrunder för att klassificera förorenade massor uppdaterats. I en färsk rapport erbjuds en metod som omsätter EU:s nya regler till praktik.

Ny i politiken? Här är stöd till förtroendevalda

Till nyvalda politiker i riksdag, nämnder och styrelser har Avfall Sverige tagit fram vägledande material om avfallshantering.

Förslag för hur farligt avfall ska spåras

Naturvårdsverket har nu presenterat sitt förslag till system för att kunna spåra och samla statistik kring farligt avfall.

”Skatt på avfallsförbränning är verkningslöst”

Det skriver Erik Thornström på Energiföretagen och Klas Svensson, Avfall Sverige i en debattartikel i Ny Teknik.


Skriv ut:

Datum