Ett smörgåsbord av inspiration och nytänkande

Drygt 500 personer samlades till Avfall Sveriges höstmöte för att samla kunskap och idéer på temat återvinningscentraler och återbruk. Att det händer mycket på området just nu stod klart.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Avfall Sverige uppmanar regeringen: allt matavfall bör återvinnas

I en hemställan till regeringen skriver Avfall Sverige att det behövs en heltäckande reglering av utsortering och insamling av matavfall oavsett om matavfallet lyder under kommunalt avfallsansvar eller avfallsinnehavarens ansvar.

Inför en klimatavgift för plast

Fossilfri avfallsförbränning är en omöjlighet - så länge det tillverkas produkter bestående av fossil plast. För att nå en fossilfri avfallsförbränning måste åtgärder sättas in uppströms, i design- och produktionsledet. En ny klimatavgift på plast kan bidra till att plastens...

Spara pengar och miljö inför Världsspardagen

I samband med Världsspardagen som infaller den 31 oktober uppmanar Tradera och Avfall Sverige fler att testa på att köpa begagnad inredning och därmed spara både på pengar och miljö.

Ansök om projektmedel från Avfall Sveriges utvecklingskommitté

Den 31 oktober är årets sista dag för ansökan om medel från Avfall Sveriges utvecklingssatsning.

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Remissvar: Förbränningsskatt ett svagt verktyg

En skatt på avfall till förbränning har liten möjlighet att öka materialåtervinning, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på betänkandet Brännheta skatter. 

EU-flaggan

Europaparlamentet röstade ja till lagförslag om att förbjuda ”slit-och-slängplast”

Ett lagförslag om att förbjuda försäljningen av en mängd plastprodukter för engångsbruk antogs på onsdagen av Europaparlamentet. Det berör bland annat tallrikar, bestick och ballongpinnar.

Internationellt pris till Miljönärkampanjen

Nu har Miljönärkampanjen tilldelats ISWA Communication Award på årskonferensen i Kuala Lumpur.

Nya råd för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppdaterad version av Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus.

Nominera branschens bästa aktörer

Snart är det dags för Återvinningsgalan. Den 22 oktober är sista dag att nominera de bästa personerna, företagen och organisationerna inom avfallshantering och förebyggande.


Skriv ut:

Datum