"Skjut fram krav på separat matavfallsinsamling"

Att föreskrifter och vägledning dröjer innebär stora osäkerheter för kommunerna när de ska förbereda och anpassa sina insamlingssystem. Därför begär Avfall Sverige att regeringen senarelägger kravet att kommunerna ska erbjuda hushållen separat insamling av matavfall.

Naturvårdsverket avslår ansökningar om fastighetsnära insamling

Varken Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, eller TMR uppfyller kraven på bostadsnära insamling av förpackningar. Därför vill Naturvårdsverket nu att regeringen ska lätta på kraven.

Glöm inte anmäla dig till Avfall Sveriges digitala årsmöte!

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötet ute. På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2-3 juni.

Skarp kritik mot planer att slopa producentansvar

Det är inte till gagn vare sig för miljön eller samhället att låta ansvariga producenter undslippa ett operativt och finansiellt producentansvar med hänvisning till att kostnadsbördan är för stor. Det framför Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i en gemensam...

Avfall Sverige bistår i regeringsuppdrag

Avfall Sveriges rådgivare Caroline Steinwig deltar i referensgruppen för Jordbruksverkets regeringsuppdrag Studie för hållbara livsmedel.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Undantag behöver inte anges i avfallsplanen

Avfall Sverige har sammanställt ett dokument med information om kravet på separat matavfallsinsamling. Detta dokument har nu uppdaterats utifrån en rättelse av Naturvårdsverket och finns tillgängligt på Avfall Sveriges medlemssidor.

Klimatansökningar pausas

Ansökningsomgången för Klimatklivet som Naturvårdsverket planerade att öppna den 5 maj kommer att skjutas fram. Det beror på att den budget som riksdag och regering antagit innebär begränsningar i hur stora belopp som verket kan binda upp för utbetalningar kommande år.

Även kommuner med matavfallsinsamling kan behöva dispens

Samtliga hushåll behöver troligen tillhandahålls separat matavfallsinsamling 2021 – annars behöver kommunen undantag eller dispens.

IFAT-mässan i München inställd

Avfall Sverige planerade att arrangera en studieresa till den stora avfallsmässan IFAT i München i maj 2020. Mässan har nu blivit inställd och kommer arrangeras nästa gång 2022.

Producentansvaret inte längre heligt - ekonomiska intressen styr

Producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Det meddelade regeringen idag, 23 april, genom ett pressmeddelande. Beslutet bryter mot den grundläggande miljörättsliga principen om att det är förorenaren som ska betala. Och regeringen gör det av ekonomiska skäl.


Skriv ut:

Datum