förpackningar av plast

Regler om producentansvar för förpackningar ses över

Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen.

biogasreaktor

Dags att söka biogasstöd

Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor till biogasstöd för 2021. Senast den 15 mars ska ansökan vara inne.

Nya krav på påsar för matavfall

Senast den 1 januari 2023 måste alla insamlingspåsar för matavfall utvärderas för kontakt med livsmedel, om biogödseln som produceras ska kunna certifieras.

Oseriösa aktörer stoppas inte av ökad administration

Genom en rad regeländringar vill regeringen förhindra en upprepning av de avfallsskandaler som seglat upp det senaste året. Men risken är att flera av de förslag som lagts enbart leder till merarbete; att stärka tillsynen borde vara ett effektivare sätt att få bort rötäggen,...

Stort intresse för gemensamt nordiskt skyltsystem

För ett halvår sedan lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering och sedan dess har intresset varit stort, både nationellt och internationellt. Nu finns en ny webbplats med samlad information, sverigesorterar.se.

Planen för en cirkulär ekonomi är bara början

Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås ett produktpass och kvotplikt, något som Avfall Sverige länge efterfrågat. Men den som väntat sig stora nyheter och krafttag blir besviken.

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Nya etappmål en tuff utmaning

Regeringen har beslutat att återvinningen ska öka såväl av matavfall som bygg- och rivningsavfall.

möbler byggmaterial

Grovavfall kan komma att hämtas av privata aktörer

Naturvårdsverket ska utreda servicenivån för insamling av grovavfall från hushåll och möjligheterna att låta andra än kommunen sköta hämtning. Det är ett av flera uppdrag som myndigheten fått för 2021.

tangentbord dator

Så här ska det kommunala avfallet redovisas

Nya föreskrifter har nu publicerats, som reglerar vilka uppgifter om kommunalt avfall som årligen ska lämnas av kommuner och de aktörer som transporterar kommunalt avfall utomlands. Avfall Sverige konstaterar att flera kritiserade förslag från remissversionen har plockats bort....

Andrea förstärker juridiken

Avfall Sverige har fått en ny rådgivare i juridik och seniorjurist i Andrea Hjärne. Hon bidrar med bred erfarenhet från miljöjuridiken.


Skriv ut:

Datum