Ängelholm är bäst i landet på avfallshantering

Nöjda kunder och bra miljövärden för förnybara drivmedel och matavfallsinsamling gjorde Ängelholm till landets bästa kommun på avfallshantering med ett sammanvägt index på 91,7 poäng av 100 möjliga.

Avfall Sverige avbryter samarbetet tills vidare

Avfall Sveriges styrelse har beslutat att tills vidare avbryta arbetet med den sam-verkansplattform som skapats med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. Plattformen syftar till att genomföra beslutade förordningar för att nå ökad åter-vinning av förpackningar och...

Oätligt matavfall, skal, kärnor

Göteborgsmodell miskar matsvinn

På bara två år lyckades Göteborgs stad halvera mängden slängd mat i sina verksamheter. Nu ska Livsmedelsverket utveckla och sprida modellen i hela Sverige.

FN-krav stoppar farliga ämnen och begränsar avfallsexport

I fredags avslutades förhandlings­möten i Genève inom tre FN-konventioner på avfalls- och kemikalieområdet. Resultatet lär bli märkbart inom avfallshanteringen.

Ny plats för tips på goda exempel

Nu blir det enklare att ta del av goda exempel på kommunikationsinsatser - Infobasen har flyttat in på avfallsverige.se och fått ett nytt utseende.

Välkommen till årsmötet 21–22 maj

Avfall Sveriges årsmöte hålls i år i Stockholm den 21-22 maj. Vi serverar inspel från branschen, politiken och forskningen. Äntligen ges tid för inspiration, reflektion och diskussion kring våra hjärtefrågor.

Framtidens förbränning - utdrag från senaste Avfall och Miljö

I en framtida cirkulär ekonomi kommer energiåtervinning av avfall fortfarande ha en roll. Men den är annorlunda än dagens, och stora förändringar måste ske såväl inom avfallshanteringen som tidigare i flödet. Det visar en analys som Avfall Sverige låtit Rise göra tillsammans med...

Biogastankning

Uteblivet biogasstöd en missräkning

I vårändringsbudgeten saknas en fortsättning på det tillfälliga stöd för biogasproduktion som infördes av förra regeringen 2018. Däremot nämns investeringar i bio­gasproduktion som en del av det så kallade Klimatklivet.

Årsmöteshandlingar till årsmötet publicerade

Nu finns årsmöteshandlingar till årsmötes-förhandlingarna på årsmötet den 21-22 maj publicerade på avfallsverige.se.

Reviderade certifieringsregler för källsorterade avloppsfraktioner

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner, SPCR 178, klara.


Skriv ut:

Datum