Nya regler ska ge ännu bättre service

I veckan redovisade Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag kring servicenivå för insamling av grovavfall och farligt avfall. De konstaterar att det redan idag fungerar bra, men föreslår ändå ytterligare styrmedel för att underlätta att mål kring bland annat återvinning och...

svenska mynt och sedlar, foto: Sveriges riksbank

Skatteverket dissar förbränningsskatt

Avfallsförbränningsskatten styr inte mot de mål som motiverar skatten, det konstaterar Skatteverket i en rapport till Finansdepartementet.

Energiåtervinning kräver rättvisa villkor

Antingen ska alla Europas anläggningar för energiåtervinning inkluderas i utsläppshandeln, eller så ska inga ingå. Dagens system innebär en snedvridning av marknaden och riskerar drabba såväl det svenska samhället som miljön negativt, skriver Avfall Sverige i sitt remissvar på...

Frival riskabelt – vi har ett bättre förslag

Avfall Sverige har lämnat sitt remissvar på Frivalsutredningen ”Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin”. Utredningen föreslår att yrkesmässiga verksamheter ska få möjlighet att välja att någon annan än kommunen tar hand om hela eller delar av sitt kommunala avfall, det...

Biogasproduktionen och biogasanvändningen ökade med 2 procent under 2020

Den svenska biogasproduktionen ökade svagt under 2020 till totalt 2161 GWh, visar ny statistik från Energimyndigheten. Biogasen producerades främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustri. Den totala...

Vägledning kring ”kommunalt avfall”

Kommunerna fick ett utökat ansvar för avfall från bland annat detaljhandeln, när begreppet hushållsavfall ändrades till kommunalt avfall. Det förtydligas av Naturvårdsverket i den nu publicerade vägledningen för hur kommunalt avfall ska tolkas. Många frågetecken kvarstår dock...

Fimpen kan ge böter

Från årsskiftet kan det kosta 800 kronor att slänga cigarettfimpar, tuggummin, snus och annat mindre skräp på marken. Detta sedan undantaget från nedskräpningslagstiftningen tagits bort.

tangentbord dator

Enklare att upphandla

Regeringen har lämnat förslag på ett förenklat upphandlingsregelverk. Det ska göra offentliga upphandlingar under EU:s tröskelvärden enklare och mer flexibla.

Nytt nummer av Avfall och Miljö

Temat denna gång är cirkulär ekonomi, men du kan också läsa om en unik förbehandling till en biogasanläggning, Sveriges kanske modernaste ÅVC och mycket annat.

Riksdagshuset Stockholm

Budgetsatsning på biogas och hållbara lösningar

Regeringen vill införa ett produktionsstöd för biogas fram till 2040. Det är en av många planerade satsningar i budgeten för 2022 som idag presenterades.


Skriv ut:

Datum