Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Svenskt plastförbud utreds

Miljödepartementet har beslutat utreda förslag på hur EU:s engångs­plastdirektiv kan anpassas till svensk lagstiftning.

biogasreaktor

Experthjälp gör biogasen än mer miljövänlig

Nu finns ett kansli på plats för det frivilliga åtagandet att minska utsläppen från biogasanläggningar.

Se Avfall Sveriges, mfl, seminarium i Almedalen i efterhand

Den 1 juli hade Avfall Sverige ett seminarium tillsammans med Energiföretagen, Svenskt Vatten och Energigas Sverige, där temat var infrastrukturens betydelse för den cirkulära ekonomin. Att mycket arbete krävs för att anpassa oss till klimatförändringar och ett förändrat...

Vite för fel tömningstider

Mark- och miljööverdomstolen har gett Miljö- och klimatnämnden i Göteborg rätt – de hade gett tillräckligt tydliga anvisningar för när återvinningsstationen fick tömmas.

Etappmål för att minska matavfall

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram etappmål för att förebygga bland annat matavfallet.

Infrastrukturens roll lockade till debatt

Är brister i infrastrukturen ett hot mot den cirkulära ekonomin? Det var vad Avfall Sverige, tillsammans med systerorganisationerna Energigas Sverige, Energiföretagen Sverige och Svenskt Vatten frågade vid ett seminarium i Almedalen på måndagen.

Avfall Sveriges nya vd tillträder

Som tidigare meddelats har Avfall Sverige utsett en ny vd, Tony Clark. Tony Clark tillträder tjänsten den 1 juli. Detta sammanfaller med att Weine Wiqvist, Avfall Sveriges vd sedan 25 år tillbaka, går i pension.

Naturvårdsverkets vägledning om förpackningar och returpapper publicerad

Den 26 juni 2019 publicerade Naturvårdsverket sin vägledning om hur de nya förordningarna för förpackningar och returpapper bör tolkas. Bland annat anges att behållare och andra anordningar bör anses utgöra en del av insamlingen och att de därför ska bekostas av...

Weine Wiqvist tar plats på lista över mäktigast i Hållbarhetssverige

Avfall Sveriges vd, Weine Wiqvist, hamnar på plats 83 på Aktuell Hållbarhets lista över årets mäktigaste i Hållbarhetssverige.


Skriv ut:

Datum