Nya råd för bättre avfallsutrymmen

Nu finns en uppdaterad version av Handbok för avfallsutrymmen. Här ges råd vid utformning av utrymmen för avfallshämtning i flerbostadshus.

Nominera branschens bästa aktörer

Snart är det dags för Återvinningsgalan. Den 22 oktober är sista dag att nominera de bästa personerna, företagen och organisationerna inom avfallshantering och förebyggande.

Internationell dag för ökad uppmärksamhet av elavfall

Det är dags att se värdet i våra elprylar, men också fundera över vad vi verkligen behöver. Idag den 13 oktober hålls den första internatinoella dagen för elavfall. Syftet är att främja återvinning av elektriska och elektroniska produkter över hela världen.

möbler byggmaterial

TipTapp går emot lagens princip

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm har beslutat att förbjuda TipTapp att förmedla transporter av hushållsavfall inom Stockholms kommun, eftersom det strider mot Miljöbalkens regler.

Internationellt arbete kan trappas upp

Avfall Sveriges Internationella grupp kommer att gå över i en ny fas. För en sådan, större satsning krävs fler engagerade spjutpets­kommuner.

Flerfacksbil tömmer avfallskärl

Hushållens avfall i siffror

Nu kan 2017 års statistik över hushållsavfallet i Sverige på läns- och kommunnivå presenteras. Den årliga rapporten Hushållsavfall i siffror visar avfallsmängder, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och många andra uppgifter om avfallshanteringen i kommunen och länet.

Fira Återvinningens dag den 29 september!

Svenskarna är bland de bästa i Europa på återvinning, men vi kan bli mycket bättre. Efter att en tid ha sett minska de avfallsmängder, ökade siffran återigen förra året.

Inspirerande mål för minskade avfallsmängder

Till 2025 är ambitionen att minska mängden restavfallet och matavfallet med 25 procent. Det är ett mål som Avfall Sverige vill erbjuda kommuner och kommunala bolag att verka för.

tangentbord dator

Så ska sopentreprenaden klara krisen

En ny vägledning ska bistå kommuner och landsting att göra upphandlingar av samhällsnyttiga verksamheter som klarar tuffa tider.

Guide om nya förordningar

Nu finns en ny guide att ladda ner från hemsidan om de nya förordningarna avseende förpacknings- och tidningsinsamlingen och matavfall som regeringen beslutade om i somras.


Skriv ut:

Datum