Annonsera i Avfall och Miljö

Avfall och Miljö är den enda renodlade svenska avfallstidningen. Det gör den till den främsta kanalen att nå beslutsfattare inom svensk avfallshantering. Vi täcker in alla områden från lagstiftning, administration och projektering till insamling och behandling. 

Tre starka skäl till att annonsera i Avfall och Miljö:
• Medlemstidning – en trovärdig avsändare
• Nio av tio läser alla eller de flesta nummer
• Engagerade läsare i en utvecklingsinriktad bransch

Utgivningsplan 2019

Nr         Utgivning Bokning Tema Event
1 19/2 18/1 Förorenade massor  
2 2/4 1/3 Glesbygd och öar  
3 21/5 15/4 Fossilfritt Avfall Sveriges Årsmöte
4 24/9 23/8 Fastighetsnära insamling  
5 12/11 11/10 Textil Avfall Sveriges Höstmöte

Skriv ut: