Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Glimtar från senaste numret kan du läsa nedan. 

Eller läs hela tidningen på nätet.

Ledare

Den Europeiska Unionen överraskar

Plötsligt händer det. Den 16 december i fjol kommer det Europeiska Rådet och EU-parlamentet överens om huvuddragen i avfallsdirektiven som ska leda mot en mer cirkulär ekonomi.

Det är glädjande att vi nu har fått direktiv. Men ännu är många frågor olösta, exempelvis hur vi ska mäta återvinningen. Utan ett tydligt system för detta blir de nya återvinningsmålen verkningslösa.

Läs mer

Tema biogödsel

”Biogödsel idealbilden för kretslopps-samhället”

Att vårt matavfall kan bli biogas vet de flesta som lägger bananskalen och middagsresterna i en egen påse. Men än viktigare ur ett hållbart perspektiv är biogödseln. Det menar Ola Palm, forskare vid Rise.

Biogödseln kan absolut mäta sig med handelsgödsel när det gäller innehåll av kväve, fosfor och kalium. Men därtill innehåll biogödseln kol, som gör jordarna mullrikare och därmed bördigare. 

Läs mer

Biogödsel en viktig pusselbit

Peter Borring driver såväl konventionellt som ekologiskt jordbruk utanför Linköping. I båda produktionerna är biogödseln mycket viktig.

– Jag vill ha ett fullgödselmedel, säger Peter Borring.

– Jag har inga djur, men vill ha ett gödselmedel som bygger mullhalt och jag behöver fylla på med fosfor och kalium, inte bara kvävegödsel. Då blir NPK, handelsgödsel alltså, både dyrt och otillräckligt.

Läs mer

Fysik och kemi ger torr biogödsel

Vid två svenska anläggningar avvattnas biogödseln för att skapa en mer marknadsanpassad produkt. De två har valt helt olika tekniker med olika slutresultat.

Följ med till Sveriges första indunstningsanläggning för biogödsel och till försöksanläggningen som gör näringsrik pellets av rötresten.

Läs mer


Skriv ut: