Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Glimtar från senaste numret kan du läsa nedan. 

Eller läs hela tidningen på nätet.

Ledare

En treenighet som lovar gott

Kanske stämmer det trots allt att alla goda ting är tre. Denna vår har i alla fall levererat tre mycket välkomna presenter till svensk avfallshantering. 

  • Regeringens förslag till förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar har äntligen lagts fram. 
  • Vi har också firat en biogasseger i vår. De 270 miljoner kronor som regeringen sköt till i vårbudgeten ger biogasen en nödvändig injektion. 
  • Slutligen har vi Avfall Sveriges framtidsstudie, som presenteras vid årsmötet i Skellefteå. 

Läs mer

Tema Regional samverkan

Allt enklare att samarbeta

De senaste åren har ändringar i lagstiftningen gjort det enklare för kommuner att samarbeta. Det är något vi borde göra mer, menar Hanna Lundqvist, jurist på advokatfirman Lindahl.

145 av landets 290 kommuner har något formaliserat samarbete med grannkommuner kring avfallshantering. Men ännu fler kommuner skulle vara betjänta av att lösa avfallsansvaret tillsammans med sina grannar, menar Hanna Lundqvist.

– Jag tror att svenska kommuner samverkar lite för lite.

Läs mer

Avtal ger Dalarna nya möjligheter

De femton dalakommunerna har jobbat tillsammans länge och åstadkommit mycket genom informellt samarbete. Med möjligheten till avtalssamverkan har de växlat upp till större projekt och en gemensam anläggning.

– Genom samverkan klarar vi av att göra saker som var och en inte klarat av på egen hand, säger Christian Olhans, renhållningsansvarig vid Borlänge Energi.

Läs mer

Innovativt samarbete digitaliserar soptunnan

Innovation i samarbete mellan privat och offentlig sektor måste ske på rätt sätt. Nu pilottestar verksamheten metoden OPI, Offentlig-Privat-Innovationssamarbete med siktet inställt på smartare sophämtning. 

Syftet med pilotprojektet är att testa tekniska lösningar för att koppla avfallsbehållare mot ett lokalt nätverk och skaffa kunskap om hur behovsanpassad tömning kan fungera. 

Läs mer


Skriv ut: