Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Glimtar från senaste numret kan du läsa nedan. 

Eller läs hela tidningen på nätet.

Ledare

Ett mål som leder mot hållbarhet

Många har efterlyst ett nationellt mål när det gäller förebyggande. Det har dröjt, och dröjt. Därför föreslår Avfall Sverige nu ett eget mål: 

Till 2025 ska mängden restavfall och matavfall minska med 25 procent.

Målet är frivilligt – det är snarare tänkt att fungera som inspiration än som piska. Men det visar på en fråga där det måste hända saker framöver. 

Läs mer

Tema Giftfria kretslopp: Avgiftning en livsnödvändighet

Världen är farlig och det är i princip omöjligt att leva helt giftfritt. Det gäller även foster – en FN-rapport visar att 200 olika farliga ämnen hittats i navelsträngar och moderkakor.

Farliga ämnen är ett stort problem, kanske i paritet med klimatfrågan, menar ekotoxikologen och miljögiftsexperten Magnus Hedenmark.

Läs mer

Unik analys visar potential för ökat återbruk

För första gången har innehållet i återvinnings-centralers containrar granskats för att se hur mycket som skulle kunna återanvändas. 

Totalt 15,5 ton avfall från två återvinningscentraler har analyserats. Nästan en femtedel bedömdes ha ett kommersiellt värde, trots att det på båda anläggningarna fanns möjlighet att lämna hela och rena varor till välgörenhet.

Läs mer

Avfallsförbränning invigd i Etiopien

Reppie är Afrikas första anläggning för avfallsförbränning som tagits i drift. Den uppfyller europeiska krav vad gäller utsläpp – åtminstone på pappret. Idag har grönskan som planterades till invigningen hunnit torka och dö, och något av drömmarna kring en miljöanpassad anläggning likaså.

Läs mer


Skriv ut: