Avfall och Miljö – Sveriges avfallstidning

Avfall och Miljö är Sveriges enda renodlade avfallstidning. I över 30 år har vi har skrivit om avfallshantering och återvinning. Här finns de djuplodande artiklarna, de förklarande exemplen och den tydliga analysen. Många artiklar skrivs av branschens egna experter. Därför är det inte så konstigt att mer än 90 procent av våra läsare säger sig ha direkt nytta av tidningen i sitt arbete.

Tidningen utkommer fem gånger per år.

Glimtar från senaste numret kan du läsa nedan. 

Eller läs hela tidningen på nätet.

Ledare

Bättre en fågel i handen än tio i skogen

Det gamla talesättet uttrycker känslan inför det senaste förslaget från regeringen om hur framtidens förpackningsinsamling ska gestalta sig. Det råder ju ingen tvekan om att det som nu läggs fram är ett andrahandsval. Regeringens ambition har varit att jämna vägen för ett kommunalt insamlingsansvar. Det blockeras av en riksdagsmajoritet. Regeringen har då valt att istället skruva åt producenternas ansvar genom att i praktiken införa obligatorisk ”bostadsnära” insamling från 2025 och som ska fullt ut finansieras av producenterna.

Läs mer

Tema Nybyggt

"Byggandet går åt rätt håll"

Byggindustrin producerar stora mängder avfall. Men mycket görs för att öka återvinningen och minska mängden farliga ämnen, menar Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier. Mycket arbete återstår också:

– Byggsektorn har mycket att vinna på att sortera rätt från början. Det handlar om avsevärda summor som de kan spara.

Läs mer

Planering kräver kaxighet och stora öron

Som samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla har Emelie Grind ett av Sveriges tuffaste, men kanske också roligaste jobb. På kort tid ska här byggas en ny stadsdel, stor som en medelsvensk stad med 18 000 bostäder. Det innebär en stor strukturell omvandling av näringslivet i kommunen, där många företag får flytta på sig. Samtidigt rustas de befintliga bostadsområdena från 1970-talet upp. 

– Så det är tre olika delar som ska genomföras påhejat av ett starkt politiskt driv och höga ambitioner. Det är kul, säger Emelie Grind.

Läs mer

JM halverar byggavfallet

Med god planering, nytänkande och bra statistik kan man skapa ett mer resurseffektivt byggande. Det visar JM, som tagit täten i förebyggandet av byggavfall.

– JM har jobbat med de här frågorna länge. När vi satte igång det här arbetet fick vi höra från våra avfallsentreprenörer att ”jaha, ska ni halvera ert avfall, ni är ju redan ganska bra”, säger Caroline Isaksson, Miljö- och hållbarhetsspecialist på JM. 

Läs mer


Skriv ut: