Ledare

Nr 5 2018: Ett mål som leder mot hållbarhet

Många har efterlyst ett nationellt mål när det gäller förebyggande. Det har dröjt, och dröjt. Därför föreslår Avfall Sverige nu ett eget mål: 

Till 2025 ska mängden restavfall och matavfall minska med 25 procent.

Målet är frivilligt – det är snarare tänkt att fungera som inspiration än som piska. Men det visar på en fråga där det måste hända saker framöver. 

Avfall Sveriges 25/25-mål går helt i linje med regeringens beslut om obligatorisk insamling av matavfall. Den sammanfaller också med EU:s ambition om att minska matavfallet och bereder väg för FN:s mål om halvering av matsvinnet till 2030. 

Att en tredjedel av en normal soppåse består av förpackningar och tidningar är förstås inte hållbart – de måste sorteras ut för materialåtervinning. Mängden restavfallet är det enkla sättet att mäta att så verkligen sker.

25/25-målet ska också ses som en praktisk konsekvens av Avfall Sveriges vision: Det finns inget avfall. Vi måste ta bättre hand om jordens resurser.

Målen är tuffa, men realistiska. Historien visar att nationella mål kan sporra till krafttag och till nytänkande. Förhoppningen är att även detta mål ska fungera som en sådan injektion.

Vi vänder oss i första hand till våra kommunmedlemmar för att genomföra detta. Men vi behöver vara fler för att kunna utradera en fjärdedel av matavfallet och restavfallet. Konsumenterna måste vi förstås få med oss – merparten av matavfallet härrör från hushållen och bara de kan garantera en god källsortering. Butikerna behöver också omvändas – prångla inte på oss kunder 3 till priset av 2! Restaurangerna bör tänka till – tiden är mogen att överge bufféer som resulterar i mängder av matsvinn. Producenterna måste ta sitt ansvar – skapa en marknad även för krokiga morötter. Politikerna kan bidra – lyft frågan om förebyggande och se till att kommunerna ges ett tydligt mandat att jobba med den. Och ett stort tack, kära kämpande politiker, för att ni krävt fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar, det kommer underlätta mycket.

Alla dessa parter behövs och alla kan behöva ta del av den avfallskompetens som kommunerna sitter på. Hjälp ert lokala näringsliv och se till att era politiker förstår vikten av frågan. 

Till syvende och sist handlar det nämligen om hur vi fördelar resurserna på vår planet. Vi har inte råd att kasta dem i soptunnan.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige


Skriv ut: