Ledare

Nr 2 2018: Bättre en fågel i handen än tio i skogen

Det gamla talesättet uttrycker känslan inför det senaste förslaget från regeringen om hur framtidens förpackningsinsamling ska gestalta sig. Det råder ju ingen tvekan om att det som nu läggs fram är ett andrahandsval. Regeringens ambition har varit att jämna vägen för ett kommunalt insamlingsansvar. Det blockeras av en riksdagsmajoritet. Regeringen har då valt att istället skruva åt producenternas ansvar genom att i praktiken införa obligatorisk ”bostadsnära” insamling från 2025 och som ska fullt ut finansieras av producenterna.

Avfall Sverige har sedan länge drivit tesen att producenterna ska betala för en service som är likvärdig med den kommunerna erbjuder för matavfall och restavfall. Det är nu tanken att det ska realiseras. Det har också varit en grundsten i resonemanget kring ett kommunalt insamlingsansvar. På så sätt är det som nu händer ett fall framåt även om det yttersta målet, ett kommunalt insamlingsansvar, nu verkar avlägset. 

Det kan uppfattas negativt för kommunerna att möjligheten att ordna eget insamlingssystem tas bort, men det är logiskt – annars riskerar producenternas ansvar att urholkas. I själva verket talar mycket för att kommunerna och deras bolag är mycket bra positionerade för att, på producenternas uppdrag, genomföra den ”bostadsnära” insamlingen. 

Dock, erfarenheten har lärt oss att producenterna sedan tjugo år tillbaka varit extremt skickliga i att krypa ur åtaganden och övervältra på andra att ta ansvar i praktiken. Det kommer att krävas stor skicklighet och tålamod för att säkerställa att det beteendet inte upprepas. En slutsats är att kommunerna nu, i ännu högre grad än innan, måste samverka för att bli en strak part visavi producenterna. Producenterna borde ha ett stort intresse av att utveckla och upprätthålla goda relationer till kommunerna, som i sin tur står de boende närmast tillsammans med fastighetsägarna. 

Är då detta början på slutet av en två decenniers velande kring förpackningsinsamlingen i Sverige? Vi är nog många som hoppas det, men vi tror det inte förrän vi har sett det.

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige


Skriv ut: