Ledare

Nr 3 2018: En treenighet som lovar gott

Kanske stämmer det trots allt att alla goda ting är tre. Denna vår har i alla fall levererat tre mycket välkomna presenter till svensk avfallshantering. 

Regeringens förslag till förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar har äntligen lagts fram. Det innebär visserligen inte ett kommunalt ansvar för insamlingen som Avfall Sverige önskat – därtill saknades en majoritet i riksdagen. Men den lösning som nu presenterats öppnar för en utbyggnad av fastighetsnära insamlingssystem i kommunernas regi. Det kommer att ge ökad service och därmed också ökad återvinning. På sikt skulle ett kommunalt insamlingsansvar mycket väl kunna komma som ett resultat av denna utveckling.

Vi har också firat en biogasseger i vår. De 270 miljoner kronor som regeringen sköt till i vårbudgeten ger biogasen en nödvändig injektion. Insamling av matavfall som blir till biogas och biogödsel är ett i det närmaste perfekt kretslopp och ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken. Därför var det hög tid att justera problemet med den importerade gasens produktionsstöd, som snedvridit konkurrensen gentemot inhemsk biogas med konsumtionsstöd. För att få en långsiktigt hållbar lösning krävs dock fortfarande insatser. Den utredning som utlovats sedan länge hoppas jag därför även fortsatt på. Avfall Sverige och branschkollegorna på gassidan har såväl fakta som förslag till lösningar att rekommendera.

Slutligen har vi Avfall Sveriges framtidsstudie, som presenteras vid årsmötet i Skellefteå. Många medlemmar har bidragit till att måla bilden av framtidens avfallshantering. Det är riktigt rolig läsning, som visar att vi är på väg att ta steget från industrialism till digitalism. Med den nya tekniken föds nya affärslösningar och nya möjligheter för värdeskapande och för hållbar konsumtion. De som har varit med i branschen ett tag kan intyga att avfallshanteringen genomgått stora förändringar på ett par decennium. Om tio år tror jag att dagens nyanställda kan se tillbaka på en betydligt större omvälvning, men fortsatt i riktning mot ökad effektivitet, kompetensförstärkning och bättre resurshushållning.

Med siktet inställt mot framtiden är det extra roligt att just denna vår ha fått besked i de två frågor som tyngt branschen: producentansvaret för förpackningar och tidningar samt biogasen. Att regeringen nu satt ner foten för att lösa dessa båda knutar ger än större möjlighet för svensk avfallshantering att utvecklas i positiv riktning.

Claes Thunblad, ordförande Avfall Sverige


Skriv ut: